חורבן בית המקדש- על מה ולמה?

איננו יכולים להבין בשכלנו איזו טובה איבדנו בחורבן בית המקדש, כי לא זכינו להכיר את בית המקדש, אבל השאלה היותר חשובה היא מה גרם לחורבן בית המקדש? מדוע החריב הקב"ה את ביתו? מהם התנאים שקבע בתורתו שאם נשמור אותם נזכה לשבת בארץ ישראל ואם לאו לאו? מה הוכיח הנביא ירמיהו את עם ישראל כדי שיחזרו בתשובה ולא ייחרב בית המקדש? האם שמעו לו? מה היו החטאים של אותו הדור? ואיך נגיע מחורבן בית המקדש לבניין בית המקדש הבא?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- הכנות לתשעה באב

כלל הוא בידינו שכבולעו כך פולטו. אנו למדים זאת ממה שאמרה התורה בעניין הכשרת כלים "כל אשר יבוא באש תעבירו באש…". גם האדם צריך שכדרך שנבלעה בו הטומאה כך יוציאנה ממנו. בתשובת המשקל. שכבולעו כך פולטו. וכן צריכים עם ישראל שכדרך שנחרב בית המקדש בעוון שנאת חינם שהיה ביניהם, שיעוררו בניינו על ידי אהבת חינם. וגם, קצת על אבלות בית המקדש שחרב. הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑