פרשת בשלח- לא כל שמחה מותרת

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ביום הגאולה. אז ישיר משה. אז- לעתיד לבוא. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז ולא עתה. שעתה, בשעה שבית המקדש חרב, אסור לנו שנמלא שחוק פינו, אסור לנו שנהיה בשמחה גמורה, כי גם בשמחה אנו צריכים לזכור את חורבן בית המקדש. לכן אנו אומרים ביום השבת שהוא יום של שמחה, "והגם שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו". שאפילו בזמן שמחה צריך שנזכור את החורבן. מי שזוכר את החורבן, הוא נעשה שותף בצערו של הקב"ה על שהחריב את ביתו בעוונותיהם של ישראל. אך מי שהוא שמח שמחה גמורה בלי לזכור את החורבן, ומתהולל ושוחק, הוא כאומר להקב"ה אז מה אם ביתך חרב? אני שמח. על שמחה כזאת עתיד אדם להיענש, ואם כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בנחמתה, אזי כל שאינו מתאבל אינו זוכה. קצת על גבול השמחה המותרת בזמן הזה, ועל השמחה השלימה שתהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה, וגם על הלכות שירים בזמן הזה. מצוה גדולה להיות בשמחה, כולנו יודעים זאת, אבל דווקא כשהיא שמחה של מצוה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- למה נתקצרו ימיו של יעקב אבינו?

יעקב אבינו עומד לפני פרעה. בגלל כמה מילים מיותרות נתקצרו לו ימיו כנגדן. אבל לא רק כנגד מה שאמר, אלא אף כנגד מה שפרעה אמר, שנענש גם על דבריו. למה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- מצוה גדולה להיות בשמחה של מצוה

כולם יודעים שמצוה גדולה להיות בשמחה. אבל האמת היא, שבזמן שהשמחה לא לשם שמים, שאינה שמחה של מצוה או לכל הפחות שמחה שגורמת מצוה, אפשר שתחשב לעבירה. ועל מה יש לאדם לשמוח יותר מכל בעולם הזה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- מידתו של יעקב מול מידתו של עשו

יעקב ועשו נפגשים. יעקב מציע לעשו מתנות. עשו אומר לו אין צורך. יש לי רב אחי. יעקב מתעקש, אומר לו קח מידי, יש לי כל. מה ההבדל בין מה שאמר עשו למה שאמר יעקב? ומה אנחנו צריכים ללמוד מכך? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תבוא- לשמוח בטובה

צריך אדם להסתכל בטוב ולשמוח בו. צריך להפסיק להיות קטנוניים ולהתלונן על מה שלא טוב. יש הרבה דברים טובים לשמוח בהם ולהודות עליהם לה'. מסר קטן מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- הטוב והמטיב

כמה צריך לשמוח בטוב שיש, ופחות להתמקד בלא טוב. אלוקים שנתן לנו כל כך הרבה טוב, אלוקים כזה מצוה לאהוב, בכל לבבך ובכל נפשך. אל תהיה כפוי טובה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת המרצה אליכם הביתה התקשרו 052-7644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑