פרשת בשלח- הסיבה לכל הצרות- דיבורים בבית הכנסת

ה' יילחם לכם ואתם תחרישון. בכל דבר שהשטן עומד לקטרג על ישראל הקב"ה נלחם כנגדו לומר בכל זאת הם טובים מן האומות. אך כאשר בני ישראל מדברים בבית הנכסת דברים בטלים, בזה הקב"ה כבר לא יכול להלחם עבורם לומר שהם טובים מן האומות, כי האומות לא מדברים בבתי התיפלה שלהם. לכן ה' יילחם לכם, אימתי? בזמן שאתם תחרישון, שלא תדברו בבית הנכסת ובבית המדרש. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- ועשו לי מקדש

בית הכנסת הוא מקדש מעט. האדם גם הוא מקדש. שוכנת בתוכו נשמה אלוקית. אז צריך שיקדש את עצמו שיהיה קדוש כקדושת בית הכנסת וכקדושת בית המקדש.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑