פרשת וישלח- למה נמסרה דינה ביד שכם בן חמור?

כתוב בתהלים "כל כבודה בת מלך פנימה". כבודה של בת ישראל הצנועה הוא שאינה מתראה אל החוץ. דינה יצאה "לראות בבנות הארץ". רק לשבת קצת עם החברות. ומה התוצאה? היא נמסרה ביד שכם בן חמור. וגם, מה הקשר של לאה אמה לכל העניין? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת חיי שרה- הצניעות של רבקה ויצחק

כל יודעי התורה יודעים את מעלת הצניעות, אבל לצערנו העולם היום פרוץ. מה היו הנהגותיהם של רבקה ויצחק בעניין הצניעות? ומה ראה יצחק כשנשא את עיניו ומדוע? מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך

איה שרה אשתך? הנה באהל. כן. זאת היתה שרה. בצניעותה היתה מסתופפת בירכתי ביתה ואינה מראה את עצמה אל החוץ. זאת דרך בנות ישראל הצנועות, ולא כהיום הזה שכל אחת מראה את עצמה דווקא החוצה לרחוב. קצת על צניעות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- גבר מחזיר נשים בתשובה, איפה נשמע דבר כזה?!

"ואת הנפש אשר עשו בחרן". רש"י מבאר שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. ולא כהיום הזה שכולם מתערבבים עם כולם. גברים שמופיעים בפני נשים להחזירן בתשובה. איפה נשמע כדבר הזה? מוסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- צניעותם של אברהם ושרה

אברהם אבינו ברוב צדקותו לא נמנע מלהסתכל רק על הנשים שבחוץ, אלא גם על אשתו שבבית. הוא פשוט לא רצה שייכנס בו שמץ תאוה ותוסח דעתו מעבודת בוראו. רק בגיל מופלג ראה את בבואת אשתו משתקפת בנהר ואמר "עתה ידעתי כי אשה יפת מראה את". וזה גם שבח גדול לשרה, שהיתה מצניעה יופייה ולא מראה אותו אל החוץ. ואפילו בשעת תשמיש, היו עושים במחשך, כי כל כוונתם היתה לשם שמים, להוליד זרע קודש, ולא לשם תאוה. זו תמצית השיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- למה צריך הפרדה בין נשים לגברים?

מצינו בפרשת נח מפורש בפסוקים שנכנסו אל התיבה האנשים לחוד והגברים לחוד. נמצא שכבר בעת ההיא הקפידו הצדיקים על גדרי הצניעות. למה בכלל צריך הפרדה בין נשים לגברים? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑