פרשת ויחי- שבע יפול צדיק וקם

הצדיק אינו מוותר לעולם. הוא שם לעצמו מטרה להתדבק בהקב"ה ואם הוא נופל הוא קם מחדש לעבר המטרה שהציב לעצמו. הרשע לעומתו, כאשר הוא נופל, או אפילו רק רואה נפילה של מישהו אחר, מיד הוא נחלש בדעתו ומתייאש מן העבודה. קצת על מעלת הצדיק ועל חשיבות הדבקות במטרה לעבוד את ה'. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- מי יכול להוריד את הצדיק לגיהנם?

אדם יכול להיות צדיק כל ימיו, אך אם התרשל ולא השתדל מספיק לחנך את בנו שיהיה צדיק והוא נעשה רשע, הבן הזה מוריד את אביו תדיר להיות נידון בגיהנם, ואפילו שבחייו היה צדיק. ואם הבן היה רשע שלא באשמת אביו מה הדין? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- גם העונש הוא לטובה

לפעמים הצדיק רואה שאדם חייב בעונש מן השמים. מה עושה הצדיק? מתנכר אליו! מייסר אותו! הוא יודע שכל דין שיעשה בו בעולם הזה, הוא במקום עונש לעולם הבא, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. כבר לא צריכים לדון את האדם בבית דין של מעלה ולהענישו. נמצא הצדיק עושה לטובתו, לחסוך ממנו את עונש העולם הבא. ולא רק הצדיק. גם הקב"ה לפעמים מעניש את האדם בעולם הזה כדי למנוע ממנו את עונש העולם הבא. ואז האדם מגיע לעולם הבא זך וטהור ויושב במחיצתם של צדיקים. איפה למדים זאת בפרשתנו? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- זכות הצדיקים מגנה על העיר

רגע לפני ביצוע הגזרה של החרבת סדום, הקב"ה הולך להודיעה לאברהם, ואברהם מתחיל להתפלל על העיר, הקב"ה מסכים איתו שאם ימצאו שם חמישים צדיקים הוא לא יחריב את העיר, ואפילו בשביל עשרה, אבל אין שם עשרה. משמע שאם יש שם הוא לא יחריב את העיר. נמצאנו למדים שצדיקים הם הם המגנים על העיר, ולכן לא יגלה אדם עצמו אלא למקום תורה. מסר קטן מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת עקב- המתפלל על אחרים

מנהיג אמיתי זה מנהיג שלא חושב רק על הצרכים שלו אלא גם על צרכי העם, הוא כואב את כאבם ודואג לשלומם, וגם… מתפלל עליהם. ממי למדים זאת? ממשה רבנו. קצת על מעלת מי שמתפלל על אחרים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ואתחנן- מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא

למה הרשעים מצליחים בעולם הזה? ולמה צדיקים לא מצליחים בו? למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? ולמה אנחנו לא רואים שהצדיק מקבל שכר על עמלו? תשובות לשאלות אלו ועוד בסרטון שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑