פרשת ויחי- שבע יפול צדיק וקם

הצדיק אינו מוותר לעולם. הוא שם לעצמו מטרה להתדבק בהקב"ה ואם הוא נופל הוא קם מחדש לעבר המטרה שהציב לעצמו. הרשע לעומתו, כאשר הוא נופל, או אפילו רק רואה נפילה של מישהו אחר, מיד הוא נחלש בדעתו ומתייאש מן העבודה. קצת על מעלת הצדיק ועל חשיבות הדבקות במטרה לעבוד את ה'. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- אם אדם לא עוסק בקירוב רחוקים אינו רואה פני שכינה

אפילו אם האדם צדיק ומדקדק בכל המצוות, כל זמן שאינו משתדל להשיב הבנים האובדים אל אביהם שבשמים, מוכח שאינו עושה אלא לתועלת עצמו, ולא לכבוד ה', שאם היה אוהבו- היה משתדל להאהיב עליו את הבריות, וכיוון שאינו עוסק בקירוב רחוקים מוכח שאינו אוהב את ה' באמת. קצת על החיוב הזה שיש על האדם לעסוק בקירוב רחוקים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- עקידת יצחק- מוסר מפרשת העקידה

אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בתורה הוא סיפור עקידת יצחק. הקב"ה מצווה את אברהם לעקוד את בנו את יצחק ולהעלותו עולה על המזבח. למה נגזר לאברהם לעמוד בניסיון הקשה הזה? מה עשה אברהם מיד כשנצטווה? ומה יש לנו ללמוד מכל הסיפור הזה על ההבחנה בין דבר ה' לעצת היצר? הכל בשיעור מתומצת אחד. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים

הבא לטהר מסייעין אותו. מי שהוא רוצה ללכת בדרך ישרה ולא לסטות ממנה יסייעוהו מן השמים שלא יבוא לידי חטא. אפילו אבימלך ניצל מן החטא בזכות שלא התכוון להרע (שלקח את שרה רק כי לא ידע שהיא אשת אברהם ולא מתוך כוונת זדון). לכן צריך שתמיד נתכוון לעשות את הטוב והישר לפני האלוקים והוא ישמרנו בחסדו השלם. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לעשות בלי לשאול שאלות

הקב"ה מצווה את אברהם "לך לך… אל הארץ אשר הראך". ככה. בלי מטרה. בלי תכלית. לך ואני כבר אראה לך לאן. ומיד אברהם קם והולך. הוא לא שואל שאלות. הוא לא מקשה קושיות. כי כשהקב"ה מצווה חייבים לעשות. בלי לשאול שאלות.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לפום צערא אגרא

אמרו חכמים "לפום צערא אגרא"- לפי הצער כך השכר. איך זה קשור לפרשת לך לך ומה המוסר שיש ללמוד מכך? קצת על עניין זה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- הבא ליטהר מסייעין אותו

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם- בהבראם כתוב עם ה"א קטנה- אל תקרי בהבראם אלא בה"א בראם. מהו סוד אות ה"א שבה נברא העולם? מה זה רומז על עבודת ה' של האדם? למה רואים אנשים שאינם צדיקים ובכל זאת יש להם כוחות על טבעיים? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- הדבקות השלם

מהו ההבדל בין משה רבנו לשאר נביאים? איך הצדיקים מתגברים על כל ייסורי הגוף? בשיעור זה תלמדו אודות הדבקות השלימה ברוחניות שעל ידה זוכה אדם לעבור בשלום את כל ייסורי העולם הזה. צפו ותהנו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- הנסתרות לה' אלהינו

הנסתרות לה' אלהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. מהו פירוש הפסוק על פי דברי רש"י? ועוד כמה פירושים שונים על פי הספר תום ויושר (בסוד ישרים), כאשר כל פירוש ופירוש טומן בחובו דברי מוסר נפלאים. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑