פרשת יתרו- איך זוכים לשבת בסעודה עם השכינה?

"ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים". יתרו יושב לאכול עם משה ואהרן וזקני ישראל. כיוון שהיא סעודה שתלמידי חכמים מסובים בה נאמר בה "לפני האלהים". שהרי כל תלמיד חכם הוא התגלות שכינה, ולפיכך הסועד בסעודה שיש בה תלמידי חכמים נחשב לו שיושב בסעודה עם השכינה ממש. לפיכך צריך אדם שישתדל להסב בסעודות כאלו וימעט בסעודות הרשות שאינן סעודות של מצוה. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- אמת חייבת להיות גם בדברים הקטנים

יתרו אומר למשה שכדאי לו להוריד מעליו מעט מן הנטל והעול. שלא יהיה שופט יחידי. שימנה תחתיו שופטים שיעזרו לו. שאת כל הדבר הקטן ישפטו הם ואת כל הדבר הגדול יביאו אל משה. משה ברוב ענוותנותו שומע אל יתרו. עושה כאשר אמר אליו. למעט דבר אחד. במקום שיביאו אליו את הדבר "הגדול", מעתה יביאו אליו את הדבר "הקשה". מה ההבדל בין שתי הלשונות? מה זה מלמד אותנו אודות משפט אמת ומידת האמת בכלל? למה האמת חייבת להיות גם בדברים הקטנים? מסר חשוב מפרשת השבוע בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- למה באה מגיפת הקורונה?

מגיפת הקורונה מטלטלת את העולם. היא כבר הוכרזה כמגיפה עולמית. כולם מנסים להתגבר עליה. אבל אנחנו, כיהודים המאמינים שיש בורא לעולם והכל ממנו, חייבים לשאול את עצמנו מה הוא רוצה ללמד אותנו בדבר הזה? למה הביא את מגיפת הקורונה? הלא שום דבר הוא לא במקרה. כל דבר יש לו יד מכוונת מלמעלה. יש לו סיבה. אז למה באה מגיפת הקורונה? מהי ההשקפה היהודית הנכונה בעניין הזה? לפניכם שיעור בכמה נושאים הקשורים באמונה, עם מסר חשוב בסופו על המגיפה שמשגעת את העולם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- למה יש מי שמכבד את הוריו ואינו מאריך ימים?

לפניכם שאלה שרבים שואלים. הלא במצוות כיבוד הורים ניתנה הבטחה "למען יאריכון ימיך". למה אם כן יש מי שמכבד את הוריו ואינו מאריך ימים? התשובה בשיעור שלפניכם. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- מידת החמדה

"לא תחמוד". הוא אחד מעשרת הדברות שניתנו לנו בהר סיני. מהי מידת החמדה? למה בחרה התורה להאריך בלשון הפסוק המזהיר על מידת החמדה? ומה קורה למי שהוא נגוע במידה זאת? קצת על מידת החמדה ועל הצורך להתרחק ממנה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- משפט הצדק של הקב"ה

לפעמים אנו רואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אך יש לידע שהכל בדין אמת. הקב"ה עושה משפט צדק. אל אמונה ואין עוול. לפעמים זה קשור בדורות הקודמים. כי הקב"ה פוקד עוון אבות על בנים, ועושה חסד לאלפים. בכל אופן, גם אם אנו רואים דברים שקשה לנו להבין, אנו מוכרחים לדעת שהקב"ה שופט צדק ומשפטו משפט צדק ואין לנו להרהר אחריו. זהו מבחן האמונה, לראות דברים בלתי מובנים ולהישאר מאמין. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- וכל העם רואים את הקולות

עם ישראל נמצא כולו תחת ההר. הקב"ה נגלה לעיניהם, מדבר עמהם, ודיבורו נחקק בשמים באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה. "וכל העם רואים את הקולות". רואים ממש. פלא עצום כל כך. לעיני כל עם ישראל. והרי אין עוד עם שיכול לטעון לעדות כזו. עדות של מיליוני אנשים. זה לא איזה מוחמד שיצא ממערה ואמר שראה. זה עם שלם שאמר שראה. מכאן הוכחה לאמיתות התורה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- מתי בני ישראל מנצחים במלחמות?

והיה כאשר משה ירים ידו וגבר ישראל. וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא בזמן שהיה מרים את ידיו היו בני ישראל משעבדים את לבם אל אביהם שבשמים ומנצחים. הדבר החשוב ביותר לבני ישראל כדי שיהיו מנצחים במלחמות הוא שלא יתלו שום דבר בעצמם. שידעו שהכל מאת ה' ויתבטלו לפניו וייכנעו לפניו ויתפללו אליו. כי בלי עזר ה' הם לא יוכלו, אפילו אם יש להם את הצבא החזק בעולם. ראינו זאת היטב במלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. רוצים לדעת איך? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- תברח מן הניסיון!

הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים. הוא לא נחם דרך ארץ פלשתים כי אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שאפשר מתוך פחד המלחמה ישובו למצרים. דומה לזה הוא האדם ששב עתה בתשובה ויצא מתחת יד מצרים שהם כוחות הטומאה. הוא עלול להיתקל במלחמת היצר ולרצות לשוב למצרים. אל הטומאה והעבירות. לפיכך צריך שילך תמיד בדרך שאין בה ניסיון. שיברח מן הניסיון. כי אם יתקל בו מי יודע אם לא יתפתה לשוב אל מצרים. אל מעשיו הראשונים והמקולקלים. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑