פרשת האזינו- אל תשתמש במה שהקב"ה נתן לך כנגדו

הרבה תכונות נתן לנו הקב"ה. הרבה כוחות נפש. אנחנו צריכים תמיד לראות איך להשתמש בהם לכבודו. גם את השכחה נתן לנו לטובתנו. כדי שלא נאריך בצער על דברים קשים. כדי שנוכל להתפייס עם חברים. אבל יש אנשים שמשתמשים בשכחה כנגדו. על זה אומרת התורה "צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך". צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

לפעמים אדם זוכה בעושר. לפעמים אדם זוכה בחכמה. לפעמים אדם זוכה בגבורה. אבל אז היא הסכנה הגדולה ביותר שיכפור בהקב"ה ויאמר בכוחי וגבורתי עשיתי אלה. היא כפירה גמורה. שהרי אם הקב"ה רוצה ברגע יכול ליטול ממנו את עשירותו, את חכמתו וגבורתו. על זה אומרת התורה "וישמן ישורון ויבעט". שמתוך שלא חסר לו כלום הוא מאמין בכוחו ומבעט בהקב"ה שנתן לו את הכל. לכן צריך אדם שיאמר תמיד ברוך ה' שנתן לי עושר, ברוך ה' שנתן לי חכמה, ברוך ה' שנתן לי גבורה, וידע שהכל מאתו יתברך. מוסר גדול לאדם שהוא אחד מיסודי האמונה. לידע שהכל מאיתו יתברך. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- הלה' תגמלו זאת?

הקב"ה נותן לנו חיים. בכל רגע הוא נותן לנו עוד נשימה ועוד נשימה. אז איך יכולים בני אדם לגמול לו רעה ולעבור על מצוותיו? הלא אם אדם אחר היה מטיב עמהם תדיר- בודאי היו מתביישים לגמול לו רעה תחת טובה. אז למה להקב"ה הם גומלים רעה תחת טובה? הלא מי שעושה כן הוא נבל ולא חכם. והלוואי והיה עלינו מורא שמים כמורא בשר ודם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- הדבקות השלם

מהו ההבדל בין משה רבנו לשאר נביאים? איך הצדיקים מתגברים על כל ייסורי הגוף? בשיעור זה תלמדו אודות הדבקות השלימה ברוחניות שעל ידה זוכה אדם לעבור בשלום את כל ייסורי העולם הזה. צפו ותהנו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- מצוות התשובה

לחזור בתשובה זה נראה דבר קשה ומורכב, אך לפי האמת הוא דבר קל שבקלים, הוא לא רחוק מאתנו, לא בשמים ולא מעבר לים, אלא בפינו ובלבבנו לעשותו, רק בכוונת הלב עם חרטה אמיתי, ובדברי וידוי וריצוי לפני ה' עם קבלה לעתיד. למעשה לחזור בתשובה משמעו להתחרט על העבירות, להתוודות עליהן לפני ה', לבקש ממנו סליחה ומחילה, ולקבל על עצמנו שלא לשוב עוד אל העבירה. יש לך דבר פשוט מזה? הלא אם הוא מצער את חברו אהובו בודאי שיתחרט על כך ויפייסנו, ואם אינו עושה כן אז אינו אהובו, אז אם הוא אוהב את הקב"ה בודאי שיתחרט על מה שעבר על רצונו ויפייסנו, שאם אינו עושה כן אינו אוהבו. דבר כזה פשוט מוכרח אדם לעשות לכבוד ה'. ואם עושה כן הוא בעל תשובה אמיתי, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- איך להיות נצבים בדין?

יום הדין מתקרב. ראש השנה. איך נזכה לזכות בדין? העצה לפניכם. וגם, איך נזכה סוף סוף לגאולה השלימה. הכל מן הפסוק הראשון בפרשת נצבים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תבוא- ברכות וקללות בתורה

התורה מבטיחה לנו שאם נשמור את מצוותיה נזכה לברכות. אבל אם נשמור חס וחלילה יבואו קללות. כשרואים את הקללות בפרשת כי תבוא אפשר להבין את הגלות המרה שבאה לנו, ואת הצרות שעברנו בין הגוים, ואת השואה הנוראה. איך? צפו בוידאו הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תבוא- סור מרע ועשה טוב

למה הקדימה התורה את פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא? האם היא באה לרמוז לנו משהו? מהי הדרך הנכונה בתחילת עבודת השם של האדם? ומהו טובל ושרץ בידו? הכל לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תצא- השבת אבידה

התורה מצווה אותנו להשיב אבידה לבעליה. זהו חיוב מוסרי ראשון במעלה והוא תלוי ביראת שמים. איך נהג רבי חנינא בן דוסא באבידה שנפלה בחלקו? מה עשה יהודי עם מזוודת יהלומים בשווי מאתיים אלף דולר שמצא ברמת גן? קצת דברי מוסר על המצווה היקרה של השבת אבידה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑