פרשת ויגש- מהי הבושה הגדולה ביום הדין?

כאשר נתוודע יוסף אל אחיו שהוא יוסף שמכרוהו לישמעאלים ומשם למצרים, מצינו שלא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, כי לא יכלו לעמוד בתוכחתו. ואם כך בפני תוכחת של בשר ודם, כל שכן בפני תוכחתו של הקב"ה ביום הדין, שלא יוכל אדם לעמוד בפניו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- למה נתקצרו ימיו של יעקב אבינו?

יעקב אבינו עומד לפני פרעה. בגלל כמה מילים מיותרות נתקצרו לו ימיו כנגדן. אבל לא רק כנגד מה שאמר, אלא אף כנגד מה שפרעה אמר, שנענש גם על דבריו. למה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- פגם הברית

ער ואונן מתו גם שניהם באותו עוון. פגם הברית. העוון החמור שבתורה. לפניכם שיעור קצר על הנושא החשוב כל כך ועל גודל הפגם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- למה לא לבטוח בבשר ודם

יוסף הצדיק פתר את חלומו של שר המשקים וביקש ממנו "כי אם זכרתני… והזכרתני לפני פרעה… והוצאתני מן הבית הזה". הנה על שתי לשונות של זכירה קיבל שנתיים נוספים בכלא. למה? כי שם מבטחו בבשר ודם יותר מדי. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- גדול המחטיאו יותר מן ההורגו

יעקב אבינו חשב שיוסף בנו מת. הוא מאן להתנחם. בניו האחרים, אחיו של יוסף, ידעו שיוסף לא מת אלא נמכר ביד גוים. למה לא אמרו ליעקב אבינו את האמת שהוא עודנו חי בין הגוים? אלא ידעו שעל זה יצטער יעקב אבינו יותר, שמא למד מדרכי הגוים וקלקל מעשיו, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- אין תירוצים

ביום הדין יש אדם שיאמר- הייתי עני ולכן לא עסקתי בתורה. אחר יאמר הייתי עשיר וטרוד בעסקיי ולכן לא עסקתי בתורה. שלישי יאמר הייתי יפה תואר ולכן היו לי ניסיונות קשים עם נשים ולא עסקתי בתורה. אבל הקב"ה עתיד לדחות את כל טענות השווא האלו. רוצים לדעת איך? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- כל אחד יכול ללמוד תורה

יש אדם אומר אין לי כח ללמוד תורה. אין לי זמן ללמוד תורה. אין לי ראש ללמוד תורה, אני לא מבין שום דבר. האמת, שאלו סתם תירוצים חלשים. הלא אמרו חכמינו שאפילו אם יחזור אדם כל היום כולו על הפסוק "ואחות לוטן תמנע", אפילו תוך כדי שהוא הולך ברחוב, עולה לו כאילו עסק בתורה כל היום. אז מה יותר פשוט מזה? אם קשה לך עם הגמרא והמשנה והמקרא, תקרא תהלים, אם קשה לך גם עם זה פשוט תלמד איזה פסוק בעל פה ותחזור עליו כל היום כולו. רק תאמר שאתה עושה לשם מצוות תלמוד תורה, ואתה זוכה במצווה היקרה ששקולה כנגד עכל המצוות כולן. אז עכשיו כשאתה יודע את זה כבר לא תוכל לומר אין לי כח ללמוד תורה, אין לי זמן ללמוד תורה, אין לי ראש ללמוד תורה, הקב"ה לא יקנה את התירוצים האלה, הלא היה בידך לדקלם איזה פסוק בעל פה וגם את זה לא עשית.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- שאלות שכל אחד חייב לשאול

ויאבק איש עמו עד עלות השחר. יעקב אבינו נאבק עם שרו של עשו. בעלות השחר מבקש המלאך מיעקב שיאפשר לו לחזור למקומו. יעקב דורש ממנו ברכה. הוא שואל לשמו של יעקב ומברך אותו. אחר כך יעקב שואל לשמו של המלאך והוא משיב לו "למה זה תשאל". לאימתו של דבר יש כאן מוסר גדול שצריך כל אדם להסתכל בו. רוצים לדעת מהו? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויצא- אל תפתח פה לשטן

רחל אמנו גונבת את התרפים אשר לאביה. את העבודה זרה שלו. לבן אומר ליעקב למה גנבת את אלהי? יעקב לא יודע שרחל גנבתם ואומר "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה". ואכן כתוב אחר כך במקום אחר "מתה עלי רחל". "עלי"- בסיבתי. כמה צריך אדם להיזהר בלשונו. לפניכם מסר קצר וחשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑