פרשת יתרו- למה באה מגיפת הקורונה?

מגיפת הקורונה מטלטלת את העולם. היא כבר הוכרזה כמגיפה עולמית. כולם מנסים להתגבר עליה. אבל אנחנו, כיהודים המאמינים שיש בורא לעולם והכל ממנו, חייבים לשאול את עצמנו מה הוא רוצה ללמד אותנו בדבר הזה? למה הביא את מגיפת הקורונה? הלא שום דבר הוא לא במקרה. כל דבר יש לו יד מכוונת מלמעלה. יש לו סיבה. אז למה באה מגיפת הקורונה? מהי ההשקפה היהודית הנכונה בעניין הזה? לפניכם שיעור בכמה נושאים הקשורים באמונה, עם מסר חשוב בסופו על המגיפה שמשגעת את העולם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- תברח מן הניסיון!

הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים. הוא לא נחם דרך ארץ פלשתים כי אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שאפשר מתוך פחד המלחמה ישובו למצרים. דומה לזה הוא האדם ששב עתה בתשובה ויצא מתחת יד מצרים שהם כוחות הטומאה. הוא עלול להיתקל במלחמת היצר ולרצות לשוב למצרים. אל הטומאה והעבירות. לפיכך צריך שילך תמיד בדרך שאין בה ניסיון. שיברח מן הניסיון. כי אם יתקל בו מי יודע אם לא יתפתה לשוב אל מצרים. אל מעשיו הראשונים והמקולקלים. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- אמונה זה לעשות את המצוות גם אם נראה שמפסידים מכך!

בני ישראל עומדים על שפת הים. ים לפניהם מצרים אחריהם. אנא יבואו אנא ילכו? הם מתייראים, זועקים, ה' אומר למה מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו! שייכנסו אל תוך הים באמונה. הם חוששים להיכנס עד שנכנס נחשון בן עמינדב ראש שבט יהודה ואז כולם נכנסים אחריו. בסיפור זה של קריעת ים סוף יש מוסר גדול על עניין האמונה. מהי אמונה אמיתית? איפה נמדדת האמונה? ואיך למדים זאת מפרשת השבוע? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- הסיבה לכל הצרות- דיבורים בבית הכנסת

ה' יילחם לכם ואתם תחרישון. בכל דבר שהשטן עומד לקטרג על ישראל הקב"ה נלחם כנגדו לומר בכל זאת הם טובים מן האומות. אך כאשר בני ישראל מדברים בבית הנכסת דברים בטלים, בזה הקב"ה כבר לא יכול להלחם עבורם לומר שהם טובים מן האומות, כי האומות לא מדברים בבתי התיפלה שלהם. לכן ה' יילחם לכם, אימתי? בזמן שאתם תחרישון, שלא תדברו בבית הנכסת ובבית המדרש. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- למה פרעה רדף אחרי בני ישראל לאחר ששחרר אותם?

מצינו שפרעה שלח את בני ישראל מארצו. לא עבר זמן רב והוא שב לרדוף אחריהם. הקב"ה הקשה את לבו בכוונה כדי שירדוף אחריהם כדי להטביע את המצרים בים ויראו כולם את גדולתו. אבל יש כאן גם לימוד נוסף. לימוד על יצר הרע. שפרעה כידוע משול ליצר הרע. מה אם כן יש לנו ללמוד מכך? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- איך יודעים מה חשוב לאדם?

הקב"ה רוצה שהאדם יחשוב עליו. הוא רוצה את הלב של האדם. רחמנא ליבא בעי. אך לאדם יש חשבונות רבים. הוא חושב על דברים אחרים. על חומר. על גשמיות. על דולרים. איך יודעים מה באמת חשוב לאדם? איך יודעים איפה הראש שלו מונח? איך יודעים אם מחשבתו בקדושה או בדברים אחרים? התשובה לכך פשוטה. צפו בשיעור הבא ותראו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וארא- לומד בכולל? תרגיש בצער של אלו שלא זכו!

זכית ללמוד בכולל? נפלא! אבל דע שיש עליך חיוב להרגיש את צערם של אלו שרצו ללמוד בכולל ולא זכו! עליך להרגיש את צערם של אלו שרצו ללמוד בכולל אבל הם טרודים בפרנסתם, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. היכן לומדים זאת בפרשתנו? התשובה בשיעור שלפניכם. מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וארא- למה הרשעים הולכים לבית הכנסת ביום הכיפורים

יום הכיפורים מגיע. פתאום רואים אפילו את הרשעים הולכים לבית הכנסת. איך יכול להיות שיצר הרע מאפשר להם? הוא הרי שולט בהם! אבל האמת, לא רק שהוא מאפשר להם, הוא אפילו זה ששולח אותם לשם. למה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וארא- תעמוד במה שאתה מבטיח להקב"ה

כמה אנשים אנחנו מכירים שבשעת צרה הם מבטיחים להקב"ה דברים הרבה. הם מבטחים שיברחו מעבירות, שיקיימו מצוות, שיחזרו בתשובה. הכל. אבל בשעה שנעשית להם הרווחה הם שוכחים את מה שהבטיחו וחוזרים להרגליהם הרעים. למעשה זוהי מידתו של פרעה. רואים זאת בצורה ברורה בפרשת השבוע. ואם אתה לא רוצה להיות פרעה, כדאי שתעמוד במה שאתה מבטיח להקב"ה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑