פרשת בשלח- מה עושים כשלא מרגישים את מתיקות התורה?

לפעמים אדם לומד תורה והיא מרה לו כלענה. הוא לא מצליח להרגיש את מתיקות התורה. האמת שמי שזכה אי פעם להרגיש את מתיקות התורה יודע שאין עונג יותר גדול מזה. אבל מה יעשה אדם שלא מרגיש את מתיקות התורה? איך יזכה לה? יש לכך תשובה אחת ויחידה והיא נמצאת בפרשתנו. צפו בשיעור הבא ואולי בעזרת ה' גם אתם תזכו לחוש את מתיקות התורה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- כל אחד יכול ללמוד תורה

יש אדם אומר אין לי כח ללמוד תורה. אין לי זמן ללמוד תורה. אין לי ראש ללמוד תורה, אני לא מבין שום דבר. האמת, שאלו סתם תירוצים חלשים. הלא אמרו חכמינו שאפילו אם יחזור אדם כל היום כולו על הפסוק "ואחות לוטן תמנע", אפילו תוך כדי שהוא הולך ברחוב, עולה לו כאילו עסק בתורה כל היום. אז מה יותר פשוט מזה? אם קשה לך עם הגמרא והמשנה והמקרא, תקרא תהלים, אם קשה לך גם עם זה פשוט תלמד איזה פסוק בעל פה ותחזור עליו כל היום כולו. רק תאמר שאתה עושה לשם מצוות תלמוד תורה, ואתה זוכה במצווה היקרה ששקולה כנגד עכל המצוות כולן. אז עכשיו כשאתה יודע את זה כבר לא תוכל לומר אין לי כח ללמוד תורה, אין לי זמן ללמוד תורה, אין לי ראש ללמוד תורה, הקב"ה לא יקנה את התירוצים האלה, הלא היה בידך לדקלם איזה פסוק בעל פה וגם את זה לא עשית.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת חיי שרה- ניצול הזמן

ואברהם זקן בא בימים. מלמד שהיו ימיו מלאים בתורה מצוות ומעשים טובים. קצת על מעלת ניצול הזמן בשיעור שלפניכם. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- המקוה הגדול מכולם

מה הקשר בין נח למקוה? מהי מעלת המקוה? ומהו המקוה הגדול מכולם? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- העולם קיים בזכות התורה

ויהי ערב ויהיה בוקר יום השישי. למה בכל ימות השבוע התורה אומרת יום ראשון… יום שני… יום שלישי… יום רביעי… יום חמישי… ורק ביום השישי נאמר השישי- בה"א הידיעה? איך למדים מכאן שהעולם כולו עומד בזכות התורה? ולמה הגאון מוילנא עמד בפני ילד קטן? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- ההבדל בין ישראל לאומות- התורה הקדושה

התורה הקדושה מחברת את נשמת האדם אל שורשה בעולמות העליונים. היא מחברת את האדם לשפע הקדוש העליון. היא מבדילה בין בני ישראל לאומות העולם. שלבני ישראל יש את התורה שהיא המפתח להשגת הקדושה העליונה. לפיכך איש מישראל בלא תורה הוא אינו נבדל מאומות העולם. הוא לא ישיג התקשרות עם הקב"ה. הוא לא ישיג קדושה. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- הכל בפסוק אחד

התורה מתחילה במילה בראשית, אך למען האמת התורה כולה כלולה במילה בראשית. צפו בסרטון הבא וראו כמה דברים נפלאים טמונים בפסוק הראשון שבתורה. ואם כך בפסוק הראשון אז תארו לעצמכם כמה טמון בשאר פסוקי התורה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וזאת הברכה- הסכם זבולון ויששכר

יש אדם שלא זכה להיות מיושבי בית המדרש יומם ולילה והוא עצב על כך. אך האמת שאינו צריך להיות עצב. שהרי אם שם הוא נמצא- זה בודאי התיקון הנדרש לו. יש אדם שתיקונו הוא בבית המדרש, אולי משום שבגלגול קודם ביטל תורה הרבה, אך יש אדם שתיקונו דווקא במסחר, במשא ומתן, שיעשה משא ומתן באמונה, כיוון שבגלגול קודם נכשל בזה, או שתיקונו להרבות בצדקה, כיוון שבגלגול קודם המעיט בה, ולכן עתה הוא צריך לעבוד למחייתו. אך אדם כזה, גם אם לא זכה להיות מיושבי בית המדרש יומם ולילה, גם הוא יכול לזכות בתורה, והוא על ידי שיתמוך בלומדי התורה. זה היה הסכם זבולון ויששכר, שזבולון החזיק את יששכר שלמד תורה ובתמורה קיבל ממנו מחצית משכר לימודו. על זה נאמר: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. צפייה מהנה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וילך- מצות הקהל

התורה מצוה להקהיל את העם בשנת השמיטה בבית המקדש, ושם יהיה המלך קורא לפניהם פרשיות נבחרות מן התורה. למה? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת! שעל ידי שמיעת התורה אפשר ללמוד את רצון ה' מאתנו ואז זוכים ליראה ולשמירה וקיום כל התורה כולה. היום, כשאין בית המקדש קיים, יש לנו גם כמה דברים ללמוד ממצווה חשובה זאת. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑