פרשת ויגש- כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו

יוסף התוודע אל אחיו. מטבע הדברים הם חששו שירצה לנקום בהם על מעשיהם שמכרוהו לישמעאלים ומשם למצרים. אבל יוסף אינו כועס עליהם כלל. אינו רוצה לנקום בהם. הוא אפילו מקבל אותם אצלו ודואג להם ומאכילם ומשקם. כי הוא יודע שהכל מאת ה' כיוון שנתחייב בזה, ולא הם שהזיקוהו, אלא היו רק כמקבל בידיו של הקב"ה. וגם, קצת על הנהגתו של דוד המלך בעניין הזה, שהיה מעביר על מידותיו, וזה היה שבחו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- סגולות לכפרת עוון על פי ספר חרדים

ידוע שהתשובה עושה שהקב"ה ימחול על העוונות, אבל אחר שעבר אדם עבירה עדיין עומדים עליו מקטרגים בשמים ודורשים להפרע ממנו, ואז הוא נמסר בידם והם מייסרים אותו, ורק אחר שנפרעו ממנו הם מניחים לו והיא כפרת העוון השלימה (אם לא בעוון חילול השם שצריך גם מיתה). אבל יכול אדם לייסר את עצמו בתענית וכד' ובזה נחסך ממנו ייסורים מלמעלה. ועוד יש כמה סגולות לכפרת עוון שמביא הספר חרדים. הנה לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑