פרשת וישב- איך להתגבר על מחשבות לא טהורות?

כאשר באות על האדם מחשבות לא טהורות, לפעמים, כאשר הוא מנסה לדחותן, דווקא הן מתגברות לו ביותר. לפיכך, כאשר הן באות לו, צריך אדם שלא ינסה לדחותן, אלא פשוט יחשוב במחשבות אחרות טהורות, ואז, כיוון שאין שתי מחשבות יכולות להתקיים בו זמנית, ממילא לא יישאר מקום למחשבות שאינן טהורות. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- המלחמה האחרונה

בפרשה מובא המעשה של מפגש יעקב ועשו, המעשה הזה הוא לא רק מעשה שהיה, הוא גם מעשה שעתיד להיות, כמה אלפי שנים קדימה. מפגש יעקב ועשו מרמז על המפגש האחרון שלנו בני ישראל עם שרו של עשו. מפגש קשה. מלחמה ממש. המלחמה האחרונה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- עקידת יצחק- מוסר מפרשת העקידה

אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בתורה הוא סיפור עקידת יצחק. הקב"ה מצווה את אברהם לעקוד את בנו את יצחק ולהעלותו עולה על המזבח. למה נגזר לאברהם לעמוד בניסיון הקשה הזה? מה עשה אברהם מיד כשנצטווה? ומה יש לנו ללמוד מכל הסיפור הזה על ההבחנה בין דבר ה' לעצת היצר? הכל בשיעור מתומצת אחד. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- איך מתגברים על יצר הרע?

מיד כשיוצא אדם לאויר העולם- יצר הרע רובץ עליו. הוא לא מניח לאדם לרגע. אפילו כשהאדם חושב שכבר התגבר עליו הוא שב ותוקפו. אז איך באמת מתגברים עליו? שאלת השאלות. והתשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- יצר הרע הוא טוב מאד

והנה טוב מאד- אמרו חכמים מאד הוא מלאך המוות (שהוא גם יצר הרע והוא גם השטן). איך יתכן שהוא טוב מאד? מה כל כך טוב בו? למה בכלל צריך אותו? חושבים שלא צריך? כדאי שתראו את השיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שופטים- כי תצא למלחמה, מלחמת היצר

כאשר אנו יוצאים למלחמה אל לנו להתיירא מן האויבים אלא לבטוח בהקב"ה, כי הוא נמצא עמנו, וכמו שהוציאנו ממצרים כך יצילנו מכל אויב, וצריך גם במלחמת היצר לנהוג כך, שלא להתיירא ממנו, אלא לבטוח בהקב"ה שכמו שהוציאנו מטומאת מצרים כן יצילנו מכל דבר רע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שופטים- אל תאמן בעצמך עד יום מותך

אפילו אם אתה עובד את ה', ואפילו אם אתה צדיק, אתה צריך לדעת שיצר הרע אורב לך בפינה להכשילך, וברגע שתרפה מן המלחמה הוא מיד יתגבר עליך ויכול להפילך. הלא מצינו ביוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי. איך מגיע צדיק כזה לנפילה כל כך גדולה? נראה שזה בגלל שהאמין בעצמו והניח המלחמה. לכן אמרו חכמים "ואל תאמן בעצמך עד יום מותך". שלעולם לא תחשוב שכבר ניצחת את היצר הרע ותמיד תעמוד על המשמר. ואיך תעשה זאת? על ידי שלא תעזוב את עסק התורה. כי הוא מזכיר לך תמיד את הדרך שצריך אתה לילך בה, ועל ידי זה תתמיד בעבודתך.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת דברים- ברח מן הניסיון

כאשר יש לפני האדם שתי דרכים- צריך שיבחר בדרך שאין בה ניסיון, שלא יכניס עצמו לידי ניסיון, שאם מכניס את עצמו לידי ניסיון הוא נקרא פושע, אפילו אם לא חטא, כי מי שמכניס את עצמו לידי ניסיון הוא עובר על מה שאמרה תורה "השמרו מאד לנפשותיכם", שהוא מסכן את עצמו בחטא, וכיוון שעובר על מה שהקב"ה ציוה הוא מכעיסו על פניו. צפו בקטע הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- יציאת מצרים בנפש האדם

יציאת מצרים הוא לא רק סיפור היסטורי, הוא גם תהליך שאנחנו צריכים לעבור בכל יום ויום, להשתחרר מאחיזת היצר הרע וחילותיו ולצאת לחירות, לשליטה עצמית, ליכולת להתגבר עליו ולבחור בעבודת ה'.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑