פרשת בשלח- תברח מן הניסיון!

הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים. הוא לא נחם דרך ארץ פלשתים כי אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שאפשר מתוך פחד המלחמה ישובו למצרים. דומה לזה הוא האדם ששב עתה בתשובה ויצא מתחת יד מצרים שהם כוחות הטומאה. הוא עלול להיתקל במלחמת היצר ולרצות לשוב למצרים. אל הטומאה והעבירות. לפיכך צריך שילך תמיד בדרך שאין בה ניסיון. שיברח מן הניסיון. כי אם יתקל בו מי יודע אם לא יתפתה לשוב אל מצרים. אל מעשיו הראשונים והמקולקלים. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- למה פרעה רדף אחרי בני ישראל לאחר ששחרר אותם?

מצינו שפרעה שלח את בני ישראל מארצו. לא עבר זמן רב והוא שב לרדוף אחריהם. הקב"ה הקשה את לבו בכוונה כדי שירדוף אחריהם כדי להטביע את המצרים בים ויראו כולם את גדולתו. אבל יש כאן גם לימוד נוסף. לימוד על יצר הרע. שפרעה כידוע משול ליצר הרע. מה אם כן יש לנו ללמוד מכך? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- מהי דרכו של יצר הרע?

כאשר יצר הרע רואה שהאדם עקשן בעבודת ה', לפעמים הוא נאלץ לוותר. אבל הוא לא מוותר אלא במקום אחד. כי הוא רואה שבאותו דבר הוא לא יכול על האדם. מה עושה? מנסה למנוע ממנו משהו אחר. וכן הלאה. עד שהאדם יותר עקשן ממנו ואז יצר הרע נאלץ להיכנע. הוא כבר מניח לאדם, אבל עדיין מצפה לקבל איזה חלק מעבודתו. מה אנחנו עושים? נותנים לו חלק מסוים כדי שיתעסק בו ולא יהיה פנוי לקטרג. כדי שיחשוב שנמסרנו בידו ויניח לנו. נותנים לו מים אחרונים. נותנים לו שעיר המשתלח. ועוד. וכיוון שהרוצה להינצל מיצר הרע צריך לדעת את דרכיו, לפיכך הבאנו לפניכם את השיעור הבא שמלמד קצת על חלק מדרכיו. יש לו עוד הרבה דרכים להלחם באדם. אך לפחות כמה מהם תמצאו בשיעור שלפניכם. כמה דברים שחשוב לדעת על האויב הגדול של האדם על יצר הרע. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וארא- למה הרשעים הולכים לבית הכנסת ביום הכיפורים

יום הכיפורים מגיע. פתאום רואים אפילו את הרשעים הולכים לבית הכנסת. איך יכול להיות שיצר הרע מאפשר להם? הוא הרי שולט בהם! אבל האמת, לא רק שהוא מאפשר להם, הוא אפילו זה ששולח אותם לשם. למה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- חלקות לשונו של יצר הרע

פרעה העביד את בני ישראל בפרך. בפה רך. אמר להם בואו נבנה ביחד את מצרים. לבש בגדי עבודה והחל לעבוד. כולם ראו את המלך עובד ואמרו איך לא נעזור לו? מיד הצטרפו עמו לעבודה. בסוף היום העמיד עליהם נוגשים ואמר להם מעתה, מה שעשיתם היום, כך תעשו בכל יום ויום. זוהי חלקות לשונו של פרעה ששכנע את בני ישראל לעבוד בפה רך, ואחר כך העבידם קשה בחומר ובלבנים. פרעה משול ליצר הרע. כך הוא יצר הרע, שבחלקות לשונו משכנע את האדם לעמול בשביל דברים בטלים, וכך הוא מסיח את דעתו של האדם מעבודת ה'. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- איך משתמש יצר הרע בדוחק הפרנסה נגד האדם

יצר הרע רוצה להחטיא את האדם. להרחיק אותו מעבודת ה'. הוא יודע שאם יאמר לו לך עבור עבירה בודאי לא ישמע לו. מה עושה? דוחק אותו בפרנסה כדי שיהיה טרוד בה ולא יהיה לו פנאי לעבוד את ה'. הוא יודע שבשעה שאדם טרוד בפרנסה "אין לו ראש" לכלום. לפיכך הוא משתמש בדוחק הפרנסה נגד האדם. כך הוא מצליח להרחיק אותו מעבודת ה' ומחיי עולם הבא. איפה זה רמוז בפרשה? ומה הפתרון לזה? התשובות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- יצר הרע מקשה על האדם את עול החומריות

לפעמים, כשאדם מבקש להתקרב לרוחניות, רואה זאת יצר הרע, ומיד מכביד עליו את עול החומריות. מעסיק אותו בדברים אחרים שיסיחו את דעתו מעבודת ה'. היכן למדים זאת בפרשת השבוע? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- איך להתגבר על מחשבות לא טהורות?

כאשר באות על האדם מחשבות לא טהורות, לפעמים, כאשר הוא מנסה לדחותן, דווקא הן מתגברות לו ביותר. לפיכך, כאשר הן באות לו, צריך אדם שלא ינסה לדחותן, אלא פשוט יחשוב במחשבות אחרות טהורות, ואז, כיוון שאין שתי מחשבות יכולות להתקיים בו זמנית, ממילא לא יישאר מקום למחשבות שאינן טהורות. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישלח- המלחמה האחרונה

בפרשה מובא המעשה של מפגש יעקב ועשו, המעשה הזה הוא לא רק מעשה שהיה, הוא גם מעשה שעתיד להיות, כמה אלפי שנים קדימה. מפגש יעקב ועשו מרמז על המפגש האחרון שלנו בני ישראל עם שרו של עשו. מפגש קשה. מלחמה ממש. המלחמה האחרונה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑