פרשת האזינו- למה יש ייסורים לצדיקים?

לא פעם אנחנו רואים צדיק עובר ייסורים. אנו שואלים מדוע. נאמר בפרשה "הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא". מכאן שעלינו לדעת שכל מעשיו שלמים, בצדק ובמשפט וללא עוול. אבל לפעמים זה קשה. בפרט כשרואים את ייסורי הצדיקים. אמנם כבר פרסמנו כמה שיעורים בנושא ייסורים, אבל זהו נושא מורכב שאפשר להעמיק בו הרבה, ולכן ננסה עתה לשפוך עליו מעט אור גם דרך פרשתנו, פרשת האזינו. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- הדבקות השלם

מהו ההבדל בין משה רבנו לשאר נביאים? איך הצדיקים מתגברים על כל ייסורי הגוף? בשיעור זה תלמדו אודות הדבקות השלימה ברוחניות שעל ידה זוכה אדם לעבור בשלום את כל ייסורי העולם הזה. צפו ותהנו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- הנסתרות לה' אלהינו

הנסתרות לה' אלהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. מהו פירוש הפסוק על פי דברי רש"י? ועוד כמה פירושים שונים על פי הספר תום ויושר (בסוד ישרים), כאשר כל פירוש ופירוש טומן בחובו דברי מוסר נפלאים. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תצא- ביטול תורה

כשאדם עובר ייסורים- עליו לפשפש במעשיו ולמצוא את החטא הגורם ולשוב עליו בתשובה. אם לא מצא- יתלה בביטול תורה. כי בגלל עוון ביטול תורה נעלמה ממנו הלכה, ועבר עליה, ולא מצא על מה עבר כי נעלמה ממנו ההלכה. נמצא שלימוד התורה הוא מוליך את האדם לשמור את כל מצוותיה. כי אם לא ידע את חוקיה איך ישמור? ואם הוא מבטל תורה אפילו מעט- הוא גורם שלא ידע את חוקיה. ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת עקב- תכלית הייסורים

הרבה סיבות יש למה הקב"ה מביא ייסורים על האדם. לא נבאר כאן את כולן, אבל כמה מהן, כפי שמופיעים בפרשת עקב, נביא לפניכם. למה יש ייסורים בעולם? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מסעי- תיקון חילול השם

מהו חילול השם? איך תיקנו בני ישראל את חילול השם שעשו בחטא העגל? מהי תשובת המשקל? מהם ארבע חילוקי כפרה? מהו קידוש השם? אילו ייסורים יכול אדם לקבל על עצמו כדי שלא יקבל ייסורים מן השמים? שאלות טובות נכון? התשובות בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- סגולות לכפרת עוון על פי ספר חרדים

ידוע שהתשובה עושה שהקב"ה ימחול על העוונות, אבל אחר שעבר אדם עבירה עדיין עומדים עליו מקטרגים בשמים ודורשים להפרע ממנו, ואז הוא נמסר בידם והם מייסרים אותו, ורק אחר שנפרעו ממנו הם מניחים לו והיא כפרת העוון השלימה (אם לא בעוון חילול השם שצריך גם מיתה). אבל יכול אדם לייסר את עצמו בתענית וכד' ובזה נחסך ממנו ייסורים מלמעלה. ועוד יש כמה סגולות לכפרת עוון שמביא הספר חרדים. הנה לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑