פרשת שמות- מה זה מנהיגות?

משה רבנו מיועד להיות מנהיג של עם ישראל. כבר בתחילת דרכו ראינו בו תכונות של מנהיג. אחר כך אומר לו הקב"ה של נעלך מעל רגלך. בזה הוא מרמז לו על תכונה חשובה מאד הנדרשת ממנהיג. מהי אותה תכונה? מהי מנהיגות אמיתית? ואיך כל זה קשור לפרשת השבוע? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- לא תעשו כמעשיהם

התורה הזהירה את בני ישראל "ובחוקותיהם לא תלכו". "ולא תעשו כמעשיהם". כי עם ישראל עם קדוש. הוא צריך להיות שונה משאר האומות. הם מתרכזים בענייני העולם הזה. עם ישראל צריכים להתרכז בדבקותם בהקב"ה. זהו ייחודם של בני ישראל. זו המיוחדות של עם ישראל. אך כאשר בני ישראל מתדמים לאומות. עושים כמעשיהם. מתערבבים בהם. שולח עליהם הקב"ה את האומות שירחיקו אותם מהם בכוח. ראינו את זה ביציאת מצרים. ראינו את זה בתקופת המן הרשע. ראינו את זה בשואה הנוראה. ואנו צריכים לדאוג שלא נראה זאת שוב. איך? על ידי שלא נעשה כמעשיהם. מסר חשוב מפרשת השבוע בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- לשמוח בהצלחתו של השני

הקב"ה אומר למשה אודות אהרן "וראך ושמח בלבו". הוא יראה אותך עולה לגדולה והוא ישמח על כך. כמה אנשים כאלו אנחנו מכירים שרואים את השני מצליח והם מסוגלים לשמוח בזה? הלא רוב בני האדם יצטערו ויאמרו למה הוא ולא אני. אך אדם שיש בו אמונה הוא מסוגל לשמוח בהצלחתו של השני. אדם שאוהב את חברו באמת, שאוהב את ישראל באמת, הוא שמח בהצלחתם. לפניכם כמה עצות איך להגיע לידי המעלה הגדולה הזאת.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- כח הצעקה

בני ישראל היו משועבדים במצרים. הם נאנחו, וזעקו, ושוועו אל ה', ונאנקו, ובסוף צעקו. מה ההבדל בין כל אחת מהלשונות? במה שונה הצעקה מכולן? למה דווקא הצעקה הגיעה עד הקב"ה? ומה יש לנו ללמוד מכך על ענייני התפילה? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- כמה צריך להיזהר מלשון הרע

משה רבנו חשב שבני ישראל לא יאמינו לו שהקב"ה נגלה אליו. הוא אמר זאת להקב"ה. והוא נענש על כך. והנה ידו מצורעת כשלג. כשלג- ראשי תיבות כיוון שדיבר לשון גנאי. שאמר על ישראל שלא יאמינו לו. זה נחשב לו ללשון הרע עפ"י מדרגתו. ואם על דבר כזה פעוט נענש משה רבנו, יש לנו ללמוד קל וחומר על דברים הרבה יותר קשים שאנחנו מדברים על אחרים. על לשון הרע שאנו אומרים לא בתום לב, אלא מתוך כוונה להוציא לעז על השני ולהרע לו. כמה צריך להזהר מלשון הרע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- חלקות לשונו של יצר הרע

פרעה העביד את בני ישראל בפרך. בפה רך. אמר להם בואו נבנה ביחד את מצרים. לבש בגדי עבודה והחל לעבוד. כולם ראו את המלך עובד ואמרו איך לא נעזור לו? מיד הצטרפו עמו לעבודה. בסוף היום העמיד עליהם נוגשים ואמר להם מעתה, מה שעשיתם היום, כך תעשו בכל יום ויום. זוהי חלקות לשונו של פרעה ששכנע את בני ישראל לעבוד בפה רך, ואחר כך העבידם קשה בחומר ובלבנים. פרעה משול ליצר הרע. כך הוא יצר הרע, שבחלקות לשונו משכנע את האדם לעמול בשביל דברים בטלים, וכך הוא מסיח את דעתו של האדם מעבודת ה'. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- איך משתמש יצר הרע בדוחק הפרנסה נגד האדם

יצר הרע רוצה להחטיא את האדם. להרחיק אותו מעבודת ה'. הוא יודע שאם יאמר לו לך עבור עבירה בודאי לא ישמע לו. מה עושה? דוחק אותו בפרנסה כדי שיהיה טרוד בה ולא יהיה לו פנאי לעבוד את ה'. הוא יודע שבשעה שאדם טרוד בפרנסה "אין לו ראש" לכלום. לפיכך הוא משתמש בדוחק הפרנסה נגד האדם. כך הוא מצליח להרחיק אותו מעבודת ה' ומחיי עולם הבא. איפה זה רמוז בפרשה? ומה הפתרון לזה? התשובות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- איך להצליח בדרשה

משה רבנו חשש לבוא ולגאול את ישראל. הוא אמר להקב"ה הלא אני כבד פה וכבד לשון. אמר לו הקב"ה לך ואני אהיה עם פיך. מכאן שבשעה שאדם אומר דברים לשם שמים אין לו לפחד כלל. הוא רק צריך לפתוח את פיו והקב"ה כבר יעשה את השאר. כאשר מבקשים מאדם לומר דברי תורה, למסור דרשה, והא מפחד. איך אומר? מה אומר? הלא איני איש דברים! אך האמת, שאם הוא אומר לשם שמים, אין לו לפחד כלל. רק צריך שיפתח את פיו והקב"ה יעשה את השאר. את הדרשה לא הוא מוסר, אלא הקב"ה, והוא רק משתמש בו כצינור להורדת דבר ה' לעולם. אם האדם עושה לשם שמים באמת, אז הוא ראוי לכך, והקב"ה משפיע אליו דברים נכוחים שנכנסים בלב השומעים. קצת דברי אמונה לדרשנים שרוצים להצליח בדרשה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- יצר הרע מקשה על האדם את עול החומריות

לפעמים, כשאדם מבקש להתקרב לרוחניות, רואה זאת יצר הרע, ומיד מכביד עליו את עול החומריות. מעסיק אותו בדברים אחרים שיסיחו את דעתו מעבודת ה'. היכן למדים זאת בפרשת השבוע? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑