פרשת וזאת הברכה- לסיים בדבר טוב

הפרשה האחרונה בתורה נקראת "וזאת הברכה". יש כאן רמז לזה שצריך תמיד לסיים בדבר טוב. כאשר קוראים בתורה צריך תמיד לסיים בפסוק טוב. כאשר אדם נפטר מחברו צריך תמיד לסיים בדבר טוב. ואין טוב אלא תורה. מכאן אמרו חכמים שבשעה שאדם נפטר מחברו יפרד ממנו מתוך דבר הלכה ובזה ישרה עליו ברכה. ברכת השכינה. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וזאת הברכה- הסכם זבולון ויששכר

יש אדם שלא זכה להיות מיושבי בית המדרש יומם ולילה והוא עצב על כך. אך האמת שאינו צריך להיות עצב. שהרי אם שם הוא נמצא- זה בודאי התיקון הנדרש לו. יש אדם שתיקונו הוא בבית המדרש, אולי משום שבגלגול קודם ביטל תורה הרבה, אך יש אדם שתיקונו דווקא במסחר, במשא ומתן, שיעשה משא ומתן באמונה, כיוון שבגלגול קודם נכשל בזה, או שתיקונו להרבות בצדקה, כיוון שבגלגול קודם המעיט בה, ולכן עתה הוא צריך לעבוד למחייתו. אך אדם כזה, גם אם לא זכה להיות מיושבי בית המדרש יומם ולילה, גם הוא יכול לזכות בתורה, והוא על ידי שיתמוך בלומדי התורה. זה היה הסכם זבולון ויששכר, שזבולון החזיק את יששכר שלמד תורה ובתמורה קיבל ממנו מחצית משכר לימודו. על זה נאמר: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. צפייה מהנה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וזאת הברכה- הרמת ידים בתפילה

מהי מעלת המרים ידיו בשעה שמתפלל לפני הקב"ה? איך זה מסתדר עם מה שכתוב בספרים שבשעת התפילה צריך להניח שתי ידיו על חזהו ימין על שמאל? והאם צריך אדם לאלץ עצמו להרים ידיו בתפילה? מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- למה יש ייסורים לצדיקים?

לא פעם אנחנו רואים צדיק עובר ייסורים. אנו שואלים מדוע. נאמר בפרשה "הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא". מכאן שעלינו לדעת שכל מעשיו שלמים, בצדק ובמשפט וללא עוול. אבל לפעמים זה קשה. בפרט כשרואים את ייסורי הצדיקים. אמנם כבר פרסמנו כמה שיעורים בנושא ייסורים, אבל זהו נושא מורכב שאפשר להעמיק בו הרבה, ולכן ננסה עתה לשפוך עליו מעט אור גם דרך פרשתנו, פרשת האזינו. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- אל תשתמש במה שהקב"ה נתן לך כנגדו

הרבה תכונות נתן לנו הקב"ה. הרבה כוחות נפש. אנחנו צריכים תמיד לראות איך להשתמש בהם לכבודו. גם את השכחה נתן לנו לטובתנו. כדי שלא נאריך בצער על דברים קשים. כדי שנוכל להתפייס עם חברים. אבל יש אנשים שמשתמשים בשכחה כנגדו. על זה אומרת התורה "צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך". צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

לפעמים אדם זוכה בעושר. לפעמים אדם זוכה בחכמה. לפעמים אדם זוכה בגבורה. אבל אז היא הסכנה הגדולה ביותר שיכפור בהקב"ה ויאמר בכוחי וגבורתי עשיתי אלה. היא כפירה גמורה. שהרי אם הקב"ה רוצה ברגע יכול ליטול ממנו את עשירותו, את חכמתו וגבורתו. על זה אומרת התורה "וישמן ישורון ויבעט". שמתוך שלא חסר לו כלום הוא מאמין בכוחו ומבעט בהקב"ה שנתן לו את הכל. לכן צריך אדם שיאמר תמיד ברוך ה' שנתן לי עושר, ברוך ה' שנתן לי חכמה, ברוך ה' שנתן לי גבורה, וידע שהכל מאתו יתברך. מוסר גדול לאדם שהוא אחד מיסודי האמונה. לידע שהכל מאיתו יתברך. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- עם הנצח

הקב"ה מבטיח בתורה שלא יעשה כליה בישראל לעולם. והנה אנחנו, כבשה בין שבעים זאבים, זאבים שרוצים לטרוף אותנו, רוצים ח"ו להשמיד את ישראל, בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו, מבקשים להשמידנו, ואחרי הכל אנחנו עדיין קיימים. עם ישראל הוא עם הנצח! הוא נשאר קיים כנגד כל הסיכויים. זו ההוכחה הטובה ביותר לכך שיש אלוקים בישראל, ושהוא שומר ישראל. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- איפה כתוב תחיית המתים בתורה?

"אני אמית ואחיה". שמא אני ממית אחד ומחייה את אחר? לפיכך הוא אומר "מחצתי ואני ארפא". כמו שאת מי שאני מוחץ אני מרפא כך את מי שאני ממית אני מחייה. ואם תאמרו איך ייתכן שמת יקום מהקבר, אתם צריכים לראות את השיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- מסורת ישראל

איך נדע שהתורה ניתנה לנו מן השמים לעיני כל ישראל? נתבונן במסורת ישראל! שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑