פרשת בשלח- לא כל שמחה מותרת

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ביום הגאולה. אז ישיר משה. אז- לעתיד לבוא. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז ולא עתה. שעתה, בשעה שבית המקדש חרב, אסור לנו שנמלא שחוק פינו, אסור לנו שנהיה בשמחה גמורה, כי גם בשמחה אנו צריכים לזכור את חורבן בית המקדש. לכן אנו אומרים ביום השבת שהוא יום של שמחה, "והגם שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו". שאפילו בזמן שמחה צריך שנזכור את החורבן. מי שזוכר את החורבן, הוא נעשה שותף בצערו של הקב"ה על שהחריב את ביתו בעוונותיהם של ישראל. אך מי שהוא שמח שמחה גמורה בלי לזכור את החורבן, ומתהולל ושוחק, הוא כאומר להקב"ה אז מה אם ביתך חרב? אני שמח. על שמחה כזאת עתיד אדם להיענש, ואם כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בנחמתה, אזי כל שאינו מתאבל אינו זוכה. קצת על גבול השמחה המותרת בזמן הזה, ועל השמחה השלימה שתהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה, וגם על הלכות שירים בזמן הזה. מצוה גדולה להיות בשמחה, כולנו יודעים זאת, אבל דווקא כשהיא שמחה של מצוה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ראה- אל תגרמו לבית המקדש שייחרב

אומרת התורה "ונתצתם את מזבחותם… לא תעשו כן לה' אלהיכם". וכי יעלה על דעת שבני ישראל יעשו כן לה'? אלא "לא תעשו כן לה' אלהיכם"- שלא תגרמו במעשיכם לבית המקדש שייחרב, שאם תעשו כן הרי אתם כנותצים את המזבחות. זאת ועוד בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

חורבן בית המקדש- על מה ולמה?

איננו יכולים להבין בשכלנו איזו טובה איבדנו בחורבן בית המקדש, כי לא זכינו להכיר את בית המקדש, אבל השאלה היותר חשובה היא מה גרם לחורבן בית המקדש? מדוע החריב הקב"ה את ביתו? מהם התנאים שקבע בתורתו שאם נשמור אותם נזכה לשבת בארץ ישראל ואם לאו לאו? מה הוכיח הנביא ירמיהו את עם ישראל כדי שיחזרו בתשובה ולא ייחרב בית המקדש? האם שמעו לו? מה היו החטאים של אותו הדור? ואיך נגיע מחורבן בית המקדש לבניין בית המקדש הבא?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- הכנות לתשעה באב

כלל הוא בידינו שכבולעו כך פולטו. אנו למדים זאת ממה שאמרה התורה בעניין הכשרת כלים "כל אשר יבוא באש תעבירו באש…". גם האדם צריך שכדרך שנבלעה בו הטומאה כך יוציאנה ממנו. בתשובת המשקל. שכבולעו כך פולטו. וכן צריכים עם ישראל שכדרך שנחרב בית המקדש בעוון שנאת חינם שהיה ביניהם, שיעוררו בניינו על ידי אהבת חינם. וגם, קצת על אבלות בית המקדש שחרב. הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑