פרשת ויגש- אם אדם לא עוסק בקירוב רחוקים אינו רואה פני שכינה

אפילו אם האדם צדיק ומדקדק בכל המצוות, כל זמן שאינו משתדל להשיב הבנים האובדים אל אביהם שבשמים, מוכח שאינו עושה אלא לתועלת עצמו, ולא לכבוד ה', שאם היה אוהבו- היה משתדל להאהיב עליו את הבריות, וכיוון שאינו עוסק בקירוב רחוקים מוכח שאינו אוהב את ה' באמת. קצת על החיוב הזה שיש על האדם לעסוק בקירוב רחוקים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וילך- מצות הקהל

התורה מצוה להקהיל את העם בשנת השמיטה בבית המקדש, ושם יהיה המלך קורא לפניהם פרשיות נבחרות מן התורה. למה? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת! שעל ידי שמיעת התורה אפשר ללמוד את רצון ה' מאתנו ואז זוכים ליראה ולשמירה וקיום כל התורה כולה. היום, כשאין בית המקדש קיים, יש לנו גם כמה דברים ללמוד ממצווה חשובה זאת. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

תנא דבי אליהו- שבחו של אברהם אבינו

בדורו של אברהם אבינו לא הכירו את בורא העולם. הם מרדו בו. זה היה דור הפלגה. אשור רצה להוכיח אותם ולא יכל. מה הסיבה לכך? למה אברהם אבינו כן יכל להוכיחם? מהו שבחו של אברהם אבינו? מה אנחנו יכולים לעשות באמת בשביל הקב"ה? מהי מעלת המזכה את הרבים? צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑