פרשת בראשית- ההבדל בין ישראל לאומות- התורה הקדושה

התורה הקדושה מחברת את נשמת האדם אל שורשה בעולמות העליונים. היא מחברת את האדם לשפע הקדוש העליון. היא מבדילה בין בני ישראל לאומות העולם. שלבני ישראל יש את התורה שהיא המפתח להשגת הקדושה העליונה. לפיכך איש מישראל בלא תורה הוא אינו נבדל מאומות העולם. הוא לא ישיג התקשרות עם הקב"ה. הוא לא ישיג קדושה. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- איפה כתוב תחיית המתים בתורה?

"אני אמית ואחיה". שמא אני ממית אחד ומחייה את אחר? לפיכך הוא אומר "מחצתי ואני ארפא". כמו שאת מי שאני מוחץ אני מרפא כך את מי שאני ממית אני מחייה. ואם תאמרו איך ייתכן שמת יקום מהקבר, אתם צריכים לראות את השיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת האזינו- מסורת ישראל

איך נדע שהתורה ניתנה לנו מן השמים לעיני כל ישראל? נתבונן במסורת ישראל! שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ואתחנן- איך נדע שיש אלוקים?

גוי אחד חיפש את האמת. הוא בדק בנצרות ובאסלאם ולא מצא אותה. הוא מצא אותה אצל היהודים. בתורה כתוב "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". איך אנחנו יכולים לדעת מהפסוק הזה שיש אלוקים?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ואתחנן- הוכחת יציאת מצרים

לאורך כל ההיסטוריה לא היה עוד מקרה שבו עם שלם יצא מתחת שעבוד של עם אחר בנסים גדולים כאלו. עשר מכות שפוגעות רק במצרים ופוסחות על עם ישראל. סיפור יציאת מצרים הוא נס גלוי שנעשה לעיני כל העם. לא יתכן להכחיש דבר שעם שלם היו עדים לו. גם לא ניתן להמציא סיפור של עם שלם שמעידים עליו אם לא שהוא היה באמת. דרך המסורת היא ההוכחה האמיתית ליציאת מצרים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

העיקר הראשון- ה' נמצא ומשגיח

איך יודעים שיש בורא לעולם? מהו "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"? הסבר קצר ותכליתי לשאלות אלו בסרטון שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

למידע נוסף אודות הוכחות ליהדות ניתן להוריד את הספר אחרי האור (אורות של אמת).

תשעה עיקרים נוספים- התורה כולה נתונה מן השמים ועוד

אחר שביארנו בפרק הקודם (העיקר הראשון- ה' נמצא ומשגיח) שיש בורא לעולם והוא משגיח על קיומו נבוא עתה לבאר עוד תשעה עיקרים הנמשכים מן הידיעה הזו. תחילה נוכיח שהתורה כולה נתונה מן השמים ושהנבואה אמת ושמשה רבנו עליו השלום הוא אדון לכל הנביאים, כי כשנדע שדברי התורה ודברי הנביאים ודברי משה רבנו הכל אמת- ממילא נדע את אמיתות שאר העיקרים שכולם מבוארים בתורה. בנוסף, כשנדע שהתורה אמת- נדע גם שנותן התורה, הקב"ה, הוא הוא הבורא של העולם שהזכרנו בפרק הקודם, הוא ולא אחר.

העיקרים שיתבארו ב"ה בפרק זה: א) שהתורה כולה נתונה מן השמים. ב) שהנבואה אמת. ג) שמשה רבנו עליו השלום הוא אדון לכל הנביאים. ד) שהקב"ה אחד. ה) שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ו) שהוא קדמון לכל קדומים. ז) שאין עבודה לזולתו. ח) שהוא יודע מחשבות בני אדם. ט) שהתורה לא תשתנה לעולם ח"ו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

למידע נוסף אודות הוכחות ליהדות ניתן להוריד את הספר אחרי האור (אורות של אמת).

העיקר האחד עשר- הקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים

אחד מעיקרי האמונה הוא לידע שהקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, אך לפעמים רואים מצב שבו הצדיקים מאבדים טובה ודווקא הרשעים מצליחים, איך זה מסתדר? התשובה בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

למידע נוסף אודות הוכחות ליהדות ניתן להוריד את הספר אחרי האור (אורות של אמת).

העיקר השנים עשר- שיבוא מלך המשיח

אחד העיקרים הוא לידע שיבוא מלך המשיח ולצפות לזה. אחר שביארנו בעיקרים הראשונים שיש בורא לעולם ושהתורה אמת ודברי הנביאים הכל אמת- עתה נתבונן מה אומר הנביא על מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? מה יהיה תפקידו? זאת ועוד בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

למידע נוסף אודות הוכחות ליהדות ניתן להוריד את הספר אחרי האור (אורות של אמת).

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑