פרשת בשלח- לא כל שמחה מותרת

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ביום הגאולה. אז ישיר משה. אז- לעתיד לבוא. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז ולא עתה. שעתה, בשעה שבית המקדש חרב, אסור לנו שנמלא שחוק פינו, אסור לנו שנהיה בשמחה גמורה, כי גם בשמחה אנו צריכים לזכור את חורבן בית המקדש. לכן אנו אומרים ביום השבת שהוא יום של שמחה, "והגם שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו". שאפילו בזמן שמחה צריך שנזכור את החורבן. מי שזוכר את החורבן, הוא נעשה שותף בצערו של הקב"ה על שהחריב את ביתו בעוונותיהם של ישראל. אך מי שהוא שמח שמחה גמורה בלי לזכור את החורבן, ומתהולל ושוחק, הוא כאומר להקב"ה אז מה אם ביתך חרב? אני שמח. על שמחה כזאת עתיד אדם להיענש, ואם כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בנחמתה, אזי כל שאינו מתאבל אינו זוכה. קצת על גבול השמחה המותרת בזמן הזה, ועל השמחה השלימה שתהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה, וגם על הלכות שירים בזמן הזה. מצוה גדולה להיות בשמחה, כולנו יודעים זאת, אבל דווקא כשהיא שמחה של מצוה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- מכת חושך והגאולה השלימה

מכת חושך במצרים. וימש חושך. חושך שיש בו ממשות. אפשר למשש את החושך. אבל לכל בני ישראל היה אור במושבותם. הפלא הגדול שרואים בכל עשר מכות. המכות באות על המצרים ומדלגות ופוסחות על בני ישראל. למה היתה מכת חושך? למה מתו הרבה מישראל במכת חושך? למה ימותו רבים מישראל במכת חושך העתידה להיות באחרית הימים? מי לא יזכה לגאולה השלימה? כל התשובות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- סוד הגאולה

לפעמים אדם מתפלל ואינו רואה ישועה. לפעמים הוא פונה לחברים שיעזרו לו והישועה מאחרת. לפעמים הוא מנסה כל כך הרבה בכל מיני דרכים ולא מצליח. ולפעמים רק אחרי הרבה כשלונות הוא מצליח. מה הדבר מלמד אותנו? מתי באמת באה הישועה? מתי באמת תבוא הגאולה? וגם, מה הקשר בין פרשת השבוע לחג החנוכה? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויצא- סוד מפגש יעקב ורחל

יעקב פוגש את רחל. כולנו מכירים את הסיפור כפשוטו. אבל מה הסיפור מלמד אותנו על דרך הסוד? איך זה קשור לגאולה ולבניין בית המקדש השלישי? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וזאת הברכה- מתי יבוא משיח?

שאלת השאלות! מתי יבוא משיח? התורה אומרת "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". שם טמונה התשובה. רוצים לדעת איך? צפו בשיעור הבא. וגם… איך כל זה קשור לארבעת המינים שאנו מנענעים בחג הסוכות?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- איך להיות נצבים בדין?

יום הדין מתקרב. ראש השנה. איך נזכה לזכות בדין? העצה לפניכם. וגם, איך נזכה סוף סוף לגאולה השלימה. הכל מן הפסוק הראשון בפרשת נצבים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מסעי- ערי מקלט

התורה מצווה אותנו לעשות ערי מקלט בארץ ישראל כדי שינוס לשם רוצח מכה נפש בשגגה. התורה מצווה לעשות את אותו מספר של ערי המקלט גם בעבר הירדן. ועולה תמיהה. הרי בעבר הירדן ישבו רק שניים וחצי שבטים ובארץ ישראל תשעה וחצי- אז למה מספר ערי ערי המקלט בעבר הירדן זהה למספר ערי המקלט בארץ ישראל? וגם, איך נקרב את הגאולה השלימה? צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

מירון בן-חיים- הכנות לתשעה באב

כלל הוא בידינו שכבולעו כך פולטו. אנו למדים זאת ממה שאמרה התורה בעניין הכשרת כלים "כל אשר יבוא באש תעבירו באש…". גם האדם צריך שכדרך שנבלעה בו הטומאה כך יוציאנה ממנו. בתשובת המשקל. שכבולעו כך פולטו. וכן צריכים עם ישראל שכדרך שנחרב בית המקדש בעוון שנאת חינם שהיה ביניהם, שיעוררו בניינו על ידי אהבת חינם. וגם, קצת על אבלות בית המקדש שחרב. הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑