פרשת ויצא- סוד מפגש יעקב ורחל

יעקב פוגש את רחל. כולנו מכירים את הסיפור כפשוטו. אבל מה הסיפור מלמד אותנו על דרך הסוד? איך זה קשור לגאולה ולבניין בית המקדש השלישי? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- איפה רמוזים שלושה בתי מקדש בתורה?

כבר לפני יותר משלושת אלפים שנה רמזה לנו התורה על שלושה בתי מקדש העתידים להיות ועל הסיבות שבגללן נחרבו שני בתי המקדש הראשונים ועל כך שבית המקדש השלישי לא ייחרב. איפה זה נמצא בפרשת השבוע? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- מעלת הקורבנות

אברהם שואל את הקב"ה "במה אדע כי אירשנה?" איך אדע שיהיו בני יורשים את הארץ? שמא יחטאו בני ותתבטל ההבטחה? מיד מרמז לו הקב"ה על הקורבנות. שאף אם יחטאו- יבואו הקורבנות ויכפרו. והיום שאין בית המקדש קיים ואין קורבנות מה מכפר לנו? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וזאת הברכה- מתי יבוא משיח?

שאלת השאלות! מתי יבוא משיח? התורה אומרת "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". שם טמונה התשובה. רוצים לדעת איך? צפו בשיעור הבא. וגם… איך כל זה קשור לארבעת המינים שאנו מנענעים בחג הסוכות?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וילך- מצות הקהל

התורה מצוה להקהיל את העם בשנת השמיטה בבית המקדש, ושם יהיה המלך קורא לפניהם פרשיות נבחרות מן התורה. למה? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת! שעל ידי שמיעת התורה אפשר ללמוד את רצון ה' מאתנו ואז זוכים ליראה ולשמירה וקיום כל התורה כולה. היום, כשאין בית המקדש קיים, יש לנו גם כמה דברים ללמוד ממצווה חשובה זאת. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ראה- אל תגרמו לבית המקדש שייחרב

אומרת התורה "ונתצתם את מזבחותם… לא תעשו כן לה' אלהיכם". וכי יעלה על דעת שבני ישראל יעשו כן לה'? אלא "לא תעשו כן לה' אלהיכם"- שלא תגרמו במעשיכם לבית המקדש שייחרב, שאם תעשו כן הרי אתם כנותצים את המזבחות. זאת ועוד בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

חורבן בית המקדש- על מה ולמה?

איננו יכולים להבין בשכלנו איזו טובה איבדנו בחורבן בית המקדש, כי לא זכינו להכיר את בית המקדש, אבל השאלה היותר חשובה היא מה גרם לחורבן בית המקדש? מדוע החריב הקב"ה את ביתו? מהם התנאים שקבע בתורתו שאם נשמור אותם נזכה לשבת בארץ ישראל ואם לאו לאו? מה הוכיח הנביא ירמיהו את עם ישראל כדי שיחזרו בתשובה ולא ייחרב בית המקדש? האם שמעו לו? מה היו החטאים של אותו הדור? ואיך נגיע מחורבן בית המקדש לבניין בית המקדש הבא?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- ועשו לי מקדש

בית הכנסת הוא מקדש מעט. האדם גם הוא מקדש. שוכנת בתוכו נשמה אלוקית. אז צריך שיקדש את עצמו שיהיה קדוש כקדושת בית הכנסת וכקדושת בית המקדש.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑