פרשת שמות- מה זה מנהיגות?

משה רבנו מיועד להיות מנהיג של עם ישראל. כבר בתחילת דרכו ראינו בו תכונות של מנהיג. אחר כך אומר לו הקב"ה של נעלך מעל רגלך. בזה הוא מרמז לו על תכונה חשובה מאד הנדרשת ממנהיג. מהי אותה תכונה? מהי מנהיגות אמיתית? ואיך כל זה קשור לפרשת השבוע? צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- לשמוח בהצלחתו של השני

הקב"ה אומר למשה אודות אהרן "וראך ושמח בלבו". הוא יראה אותך עולה לגדולה והוא ישמח על כך. כמה אנשים כאלו אנחנו מכירים שרואים את השני מצליח והם מסוגלים לשמוח בזה? הלא רוב בני האדם יצטערו ויאמרו למה הוא ולא אני. אך אדם שיש בו אמונה הוא מסוגל לשמוח בהצלחתו של השני. אדם שאוהב את חברו באמת, שאוהב את ישראל באמת, הוא שמח בהצלחתם. לפניכם כמה עצות איך להגיע לידי המעלה הגדולה הזאת.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת שמות- כמה צריך להיזהר מלשון הרע

משה רבנו חשב שבני ישראל לא יאמינו לו שהקב"ה נגלה אליו. הוא אמר זאת להקב"ה. והוא נענש על כך. והנה ידו מצורעת כשלג. כשלג- ראשי תיבות כיוון שדיבר לשון גנאי. שאמר על ישראל שלא יאמינו לו. זה נחשב לו ללשון הרע עפ"י מדרגתו. ואם על דבר כזה פעוט נענש משה רבנו, יש לנו ללמוד קל וחומר על דברים הרבה יותר קשים שאנחנו מדברים על אחרים. על לשון הרע שאנו אומרים לא בתום לב, אלא מתוך כוונה להוציא לעז על השני ולהרע לו. כמה צריך להזהר מלשון הרע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויחי- הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות

כשאדם מאיר פניו לחברו הוא עושה איתו חסד גדול לאין שיעור. כשאדם מאיר פניו לחברו הוא יכול להפוך לו יום גרוע ליום נפלא. כשאדם מאיר פניו לחברו הוא מתדמה בזה להקב"ה. לכן אמרו חכמים הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. לפניכם מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויחי- תמחול לחברך

יוסף הצדיק, למרות מה שעשו לו אחיו, הוא מוחל להם, ומכלכל אותם ודואג להם. את זה יכול לעשות רק בעל אמונה. זו עבודה קשה, אבל צריך לידע שאם חברי פגע בי, הרי זה מאת ה', בגלל שמגיע לי, שיש לי איזו עבירה שאני צריך עליה כפרה, אז למה אכעס על חברי? הלא הוא רק כמקל ביד ה', ועלי להתמקד בבדיקה עצמית מה גרם לי זאת, ולתקן את המעוות. קצת על מעלת המחילה, על הדרך להגיע למחילה גמורה, וגם, מה זה שאנו מבקשים בתפילה "ונפשי כעפר לכל תהיה"? תמחול לחברך, זהו המסר מהשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- מה גורם למריבה בין שני בני אדם?

יהודה עומד לפני יוסף, מדבר איתו קשות ואומר לו "כי כמוך כפרעה". ברש"י מובאים כמה פירושים למה התכוון יהודה כשאמר זאת. ואפשר לנו ללמוד מהם הרבה על הדברים הגורמים למריבה בין בני אדם. מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- טוב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

תמר נישאה לער ולאחר מיתתו נמסרה לאונן לייבום. לאחר שגם אונן מת רצתה להימסר ביד אחיו שלה לייבום, אך יהודה מנע זאת ממנה. משראתה זאת כיסתה פניה ובאה לפני יהודה שישכב עמה וייצא ממנה זרע קודש. בתמורה לקחה ממנו את חפציו. יהודה לא הכירה כי כיסתה פניה. לאחר שהתברר שהיא הרה ממנו באו ליהודה ואמרו לו זנתה תמר כלתך. אמר יהודה הוציאוה ותישרף. עמדה לפני יהודה ולא רצתה לביישו ברבים ולומר ממך אני הרה. במקום זאת הראתה לו את חפציו ואמרה לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה. אמרה אם יודה מוטב, ואם לאו אלך לשריפה, ובלבד שלא אלבין פניו ברבים. מכאן אמרו חכמים "טוב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים". מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- לאהוב זה לראות מה השני צריך

במקום אחד, "ויאבק איש עמו", רש"י כותב "איש" זה שרו של עשו. במקום אחר "וישאלהו האיש… מה תבקש?" רש"י כותב "איש" זה גבריאל המלאך. במקום אחד מלאך טמא ובמקום אחר מלאך קדוש. מה ההבדל בין שני המקרים? ומה זה מלמד אותנו על עניין האהבה? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- איך עושים שלום?

לפעמים בני אדם רבים. לפעמים הם אפילו שונאים. אבל אם רק היו מדברים זה עם זה בלשון רכה היו עושים שלום ביניהם. למה עשית לי כך וכך? אתה יודע שפגעת בי? אדם ששומע דבר כזה מחברו, אם אינו שייך לכת המשוגעים, בוודאי שיאמר לו מצטער שפגעתי בך. לא התכוונתי. וכך יהיה שלום ביניהם. היכן למדים זאת מפרשת השבוע? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑