פרשת ויחי- מעלת הקבורה בארץ ישראל ולמה נקבר משה בחוץ לארץ

יעקב אבינו מבקש להיקבר בארץ ישראל. הוא רצה להיקבר בארץ קדושה אשר עיני ה' אלהיך בה. ארץ ישראל היא משכן השכינה. הוא לא רצה להיקבר בארץ זרה כי חוץ לארץ הוא משכן הסטרא אחרא, כוחות הטומאה. כמה מעלות על הקבורה בארץ ישראל. וגם, למה היתה הקבורה של משה רבנו בחוץ לארץ? מה זה מלמד אותנו על תכלית ביאת האדם לעולם הזה ועל הגאולה השלימה? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת עקב- ארץ ישראל תלויה בגשמים

ארץ מצרים אינה צריכה גשמים. נהר הנילוס עולה ומשקה. אבל ארץ ישראל תלויה בגשמים. למטר השמים תשתה מים. למה? כי עיני ה' תמיד בה להשגיח עליה ולראות מעשי היושבים בה אם הם ראויים לגשם אם לאו. אם מעשיהם אינם מתוקנים לא ירדו גשמים או שירדו במקומות שהם לא מועילים או בזמן שאינו טוב. אך אם מעשיהם מתוקנים הם יתברכו בגשמים בעת ובמקום הראויים להם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ואתחנן- תנאי ישיבת ארץ ישראל

ארץ ישראל היא קניין של עם ישראל. ובמה הם קונים אותה? על ידי קיום מצוות התורה, שהמצוות הן התנאי לישיבתנו בארץ ישראל. אם לא נשמור את מצוות התורה- הארץ ח"ו תקיא אותנו החוצה. איפה זה כתוב בתורה? הכל בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ואתחנן- הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה

אומרת התורה שאם ישמרו ישראל את חוקותיה ומשפטיה יזכו לרשת את ארץ ישראל. מהי מעלתה של ארץ ישראל? מדוע ישיבת ארץ ישראל נחשבת כקבלת עול מלכות שמים? מדוע מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה ומי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה? הכל לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מסעי- החוטא בארץ ישראל גדול עוונו יותר

ארץ ישראל היא ארמון המלך. הקב"ה שוכן בה. המטמא את ארץ ישראל עוונו גדול יותר מהחוטא בחוץ לארץ כי הוא מלכלך ארמונו של מלך. צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מסעי- ערי מקלט

התורה מצווה אותנו לעשות ערי מקלט בארץ ישראל כדי שינוס לשם רוצח מכה נפש בשגגה. התורה מצווה לעשות את אותו מספר של ערי המקלט גם בעבר הירדן. ועולה תמיהה. הרי בעבר הירדן ישבו רק שניים וחצי שבטים ובארץ ישראל תשעה וחצי- אז למה מספר ערי ערי המקלט בעבר הירדן זהה למספר ערי המקלט בארץ ישראל? וגם, איך נקרב את הגאולה השלימה? צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑