פרשת יתרו- למה יש מי שמכבד את הוריו ואינו מאריך ימים?

לפניכם שאלה שרבים שואלים. הלא במצוות כיבוד הורים ניתנה הבטחה "למען יאריכון ימיך". למה אם כן יש מי שמכבד את הוריו ואינו מאריך ימים? התשובה בשיעור שלפניכם. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- משפט הצדק של הקב"ה

לפעמים אנו רואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אך יש לידע שהכל בדין אמת. הקב"ה עושה משפט צדק. אל אמונה ואין עוול. לפעמים זה קשור בדורות הקודמים. כי הקב"ה פוקד עוון אבות על בנים, ועושה חסד לאלפים. בכל אופן, גם אם אנו רואים דברים שקשה לנו להבין, אנו מוכרחים לדעת שהקב"ה שופט צדק ומשפטו משפט צדק ואין לנו להרהר אחריו. זהו מבחן האמונה, לראות דברים בלתי מובנים ולהישאר מאמין. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת יתרו- וכל העם רואים את הקולות

עם ישראל נמצא כולו תחת ההר. הקב"ה נגלה לעיניהם, מדבר עמהם, ודיבורו נחקק בשמים באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה. "וכל העם רואים את הקולות". רואים ממש. פלא עצום כל כך. לעיני כל עם ישראל. והרי אין עוד עם שיכול לטעון לעדות כזו. עדות של מיליוני אנשים. זה לא איזה מוחמד שיצא ממערה ואמר שראה. זה עם שלם שאמר שראה. מכאן הוכחה לאמיתות התורה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- אמונה זה לעשות את המצוות גם אם נראה שמפסידים מכך!

בני ישראל עומדים על שפת הים. ים לפניהם מצרים אחריהם. אנא יבואו אנא ילכו? הם מתייראים, זועקים, ה' אומר למה מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו! שייכנסו אל תוך הים באמונה. הם חוששים להיכנס עד שנכנס נחשון בן עמינדב ראש שבט יהודה ואז כולם נכנסים אחריו. בסיפור זה של קריעת ים סוף יש מוסר גדול על עניין האמונה. מהי אמונה אמיתית? איפה נמדדת האמונה? ואיך למדים זאת מפרשת השבוע? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- הפרנסה מן השמים

כולם בתוך תוכם יודעים שהפרנסה מן השמים. הרי כמה פעמים השתדלו כל כך ולא השיגו את הפרנסה. כמה פעמים כל חכמתם לא עזרה להם להשיג את הפרנסה. כמה פעמים רצו ללכת לעבוד כדי להתפרנס ומן השמים דאגו שיהיו חולים ולא יוכלו לצאת מהבית. ברור אפוא שבלתי עזר ה' הפרנסה אינה מצויה. אך לאמיתו של דבר זה הרבה יותר מזה. כי הפרנסה כבר קצובה לאדם מראש השנה לכל השנה כולה. הוא אמנם צריך השתדלות, אבל אם ירבה השתדלות יותר מדי זה לא יועיל לו. מה שיכניס מכאן יכול לצאת משם. בסוף לא יישאר בידו אלא מה שקצוב לו מן השמים. כי הקב"ה הוא הקובע כמה פרנסה תהיה לאדם. הוא יכול להיות מלומד ומשכיל ובכל זאת עני. אחר יכול להיות סכל וטיפש ובכל זאת עשיר. הכל כבר נקבע מן השמים. וגם אם יחשוב אדם שיעבוד גם ביום השבת ויוכל להוסיף, זה הבל הבלים, ובמה שיוסיף על ידי כך לא יראה סימן ברכה לעולם. כל זה ועוד מבואר היטב בפרשת המן. צפו בשיעור הבא. הפרנסה מן השמים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- אם כלב זוכה לשכר, הצדיק לא כל שכן?

כאשר בני ישראל יצאו מארץ מצרים, הכלבים שתקו. לא יחרץ כלב לשונו. הם זכו על כך לשכר גדול לאורך כל הדורות כולם. בשיעור הבא תלמדו מהו השכר שקיבלו הכלבים, ושאם הכלבים זוכים לשכר, אז כל שכן הצדיק, שעתיד לקבל שכר גדול. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- סוד הגאולה

לפעמים אדם מתפלל ואינו רואה ישועה. לפעמים הוא פונה לחברים שיעזרו לו והישועה מאחרת. לפעמים הוא מנסה כל כך הרבה בכל מיני דרכים ולא מצליח. ולפעמים רק אחרי הרבה כשלונות הוא מצליח. מה הדבר מלמד אותנו? מתי באמת באה הישועה? מתי באמת תבוא הגאולה? וגם, מה הקשר בין פרשת השבוע לחג החנוכה? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- גם העונש הוא לטובה

לפעמים הצדיק רואה שאדם חייב בעונש מן השמים. מה עושה הצדיק? מתנכר אליו! מייסר אותו! הוא יודע שכל דין שיעשה בו בעולם הזה, הוא במקום עונש לעולם הבא, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. כבר לא צריכים לדון את האדם בבית דין של מעלה ולהענישו. נמצא הצדיק עושה לטובתו, לחסוך ממנו את עונש העולם הבא. ולא רק הצדיק. גם הקב"ה לפעמים מעניש את האדם בעולם הזה כדי למנוע ממנו את עונש העולם הבא. ואז האדם מגיע לעולם הבא זך וטהור ויושב במחיצתם של צדיקים. איפה למדים זאת בפרשתנו? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- נאמן הקב"ה לשלם שכר

יוסף הצדיק עומד בניסיון קשה עם אשת פוטיפר שמנסה לפתותו לעבירה ולסוף מוצא את עצמו בבית הסוהר. וכי זו תורה וזה שכרה?! הלא עכשיו קיים מצווה וכבר נופל לבית הסוהר?! אלא שלאמיתו של דבר, דווקא מתוך בית הסוהר באה לו הישועה, וגדל ונעשה מושל מצרים. לפניכם שיעור מרתק על עניין שכר המצוות של האדם. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑