פרשת שמות- לשמוח בהצלחתו של השני

הקב"ה אומר למשה אודות אהרן "וראך ושמח בלבו". הוא יראה אותך עולה לגדולה והוא ישמח על כך. כמה אנשים כאלו אנחנו מכירים שרואים את השני מצליח והם מסוגלים לשמוח בזה? הלא רוב בני האדם יצטערו ויאמרו למה הוא ולא אני. אך אדם שיש בו אמונה הוא מסוגל לשמוח בהצלחתו של השני. אדם שאוהב את חברו באמת, שאוהב את ישראל באמת, הוא שמח בהצלחתם. לפניכם כמה עצות איך להגיע לידי המעלה הגדולה הזאת.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- לאהוב זה לראות מה השני צריך

במקום אחד, "ויאבק איש עמו", רש"י כותב "איש" זה שרו של עשו. במקום אחר "וישאלהו האיש… מה תבקש?" רש"י כותב "איש" זה גבריאל המלאך. במקום אחד מלאך טמא ובמקום אחר מלאך קדוש. מה ההבדל בין שני המקרים? ומה זה מלמד אותנו על עניין האהבה? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- איך עושים שלום?

לפעמים בני אדם רבים. לפעמים הם אפילו שונאים. אבל אם רק היו מדברים זה עם זה בלשון רכה היו עושים שלום ביניהם. למה עשית לי כך וכך? אתה יודע שפגעת בי? אדם ששומע דבר כזה מחברו, אם אינו שייך לכת המשוגעים, בוודאי שיאמר לו מצטער שפגעתי בך. לא התכוונתי. וכך יהיה שלום ביניהם. היכן למדים זאת מפרשת השבוע? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- למה צריך להקדים בתפילה?

כשיצא נח מן התיבה וראה שחרבו פני האדמה אמר "רבונו של עולם, נקראת רחום, היה לך לרחם על עולמך". אמר לו הקב"ה "רועה שוטה שכמוך, עתה נזכרת?! למה לא התפללת על זה כבר כשאמרתי לך לבנות תיבה?!". מכאן שצריך אדם להקדים בתפילה. זאת ועוד בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- איך להיות נצבים בדין?

יום הדין מתקרב. ראש השנה. איך נזכה לזכות בדין? העצה לפניכם. וגם, איך נזכה סוף סוף לגאולה השלימה. הכל מן הפסוק הראשון בפרשת נצבים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ראה- ברכה וקללה

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". אם אמר ראה בלשון יחיד למה אמר לפניכם בלשון רבים? איך למדים מזה על כך שכל ישראל ערבים זה בזה? איך זה קשור לאהבת ישראל? ומה זה אומר לגבינו? צפו בקטע הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑