פרשת וירא- אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך

איה שרה אשתך? הנה באהל. כן. זאת היתה שרה. בצניעותה היתה מסתופפת בירכתי ביתה ואינה מראה את עצמה אל החוץ. זאת דרך בנות ישראל הצנועות, ולא כהיום הזה שכל אחת מראה את עצמה דווקא החוצה לרחוב. קצת על צניעות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים

הבא לטהר מסייעין אותו. מי שהוא רוצה ללכת בדרך ישרה ולא לסטות ממנה יסייעוהו מן השמים שלא יבוא לידי חטא. אפילו אבימלך ניצל מן החטא בזכות שלא התכוון להרע (שלקח את שרה רק כי לא ידע שהיא אשת אברהם ולא מתוך כוונת זדון). לכן צריך שתמיד נתכוון לעשות את הטוב והישר לפני האלוקים והוא ישמרנו בחסדו השלם. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- אל תדבר, תעשה

יש אדם שמדבר על כך שהוא יעשה כך וכך ובסוף לא עושה כלום. יש אדם שכמעט לא מדבר אבל עושה הרבה. ההבדל בין זה לזה הוא המעשה. אבל המעשה הוא העיקר, לא דיבורים, לדבר כולם יודעים, לעשות, רק מעט עושים. מסר קטן מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וירא- הכנסת האורחים של לוט מול הכנסת האורחים של אברהם אבינו

לוט ואברהם, שניהם הכניסו אורחים לביתם, אברהם נשתבח בה ולוט לא. למה אנחנו לא משבחים את לוט על הכנסת האורחים שלו ואת אברהם כן? מה ההבדל בין הכנסת האורחים של לוט לבין הכנסת האורחים של אברהם? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- המלחמה בדרום

ישמעאל נקרא פרא אדם. אנחנו רואים זאת כיום. אותם פראי אדם אינם בוחלים בין נער לזקן, נשים וטף. הם חיים על חרבם. אך יש בישמעאל תכלית טובה. והיא לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים. אם יעשו כן, הם ינצלו מידו. איך זה עובד? ואיך זה קשור לפרשה שלנו? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- הרחק משכן רע!

לוט בחר לו לשבת בסדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד. ובגלל שישב עם רשעים כמעט נספה בעוונם. אם לא שהקב"ה הצילו בזכות אברהם דודו. באמת אמרו חכמים "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע". יש לנו להתרחק מן הרשעים, לא להלך בעצתם, ולא לעמוד בדרכיהם, ולא לשבת במושבותיהם. אפשר לקרבם, אבל לא להתקרב אליהם. רק כך ישמור אדם את עצמו שלא יתקלקל מהשפעתם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- איך לברוח מן הכעס?

הכעס היא מידה רעה להחטיא בני אדם. בשעה שאדם כועס נשמתו הקדושה מסתלקת ממנו. בחלל הריק שנוצר נכנסים כוחות הטומאה ואז כל מיני גיהנם שולטין בו. הם גורמים לו לעשות דברים שהוא לא רוצה. דברים שאחר כך הוא מצטער עליהם. לפיכך הכעס הוא דבר מגונה. אבל איך בורחים ממנו? לפניכם עצה מעולה להינצל מן הכעס. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- גבר מחזיר נשים בתשובה, איפה נשמע דבר כזה?!

"ואת הנפש אשר עשו בחרן". רש"י מבאר שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. ולא כהיום הזה שכולם מתערבבים עם כולם. גברים שמופיעים בפני נשים להחזירן בתשובה. איפה נשמע כדבר הזה? מוסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לעשות בלי לשאול שאלות

הקב"ה מצווה את אברהם "לך לך… אל הארץ אשר הראך". ככה. בלי מטרה. בלי תכלית. לך ואני כבר אראה לך לאן. ומיד אברהם קם והולך. הוא לא שואל שאלות. הוא לא מקשה קושיות. כי כשהקב"ה מצווה חייבים לעשות. בלי לשאול שאלות.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑