פרשת לך לך- מצוות פרייה ורבייה

חזקיה המלך קיבל בשורה מישעיה הנביא "כי מת אתה ולא תחיה" מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. למה? כי לא עסק בפרייה ורבייה. מהי חשיבות המצווה הזאת של פרייה ורבייה? ואיך זה קשור לפרשתנו? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- תכלית ירידת הנשמה לעולם

מהי תכלית ירידת הנשמה לעולם? מה היא יכולה להשיג בעולם הזה בתוך גוף שאינה יכולה להשיג בלי גוף? קצת על ענייני הנשמה ועבודת האדם בעולם הזה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- תהיה כבד בחומריות

כתוב באברהם אבינו שהיה כבד במקנה בכסף ובזהב. הוא באמת היה כבד. היה לו הרבה ממון ורכוש. אבל הוא גם היה כבד בעניינים הללו במובן של להתנהג בהם בכבדות. היינו שלא רדף אחריהם כדרך תאווי הבצע. לעומת זאת, בענייני רוחניות, הוא דווקא היה זריז. "וישכם אברהם בבוקר". צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- צניעותם של אברהם ושרה

אברהם אבינו ברוב צדקותו לא נמנע מלהסתכל רק על הנשים שבחוץ, אלא גם על אשתו שבבית. הוא פשוט לא רצה שייכנס בו שמץ תאוה ותוסח דעתו מעבודת בוראו. רק בגיל מופלג ראה את בבואת אשתו משתקפת בנהר ואמר "עתה ידעתי כי אשה יפת מראה את". וזה גם שבח גדול לשרה, שהיתה מצניעה יופייה ולא מראה אותו אל החוץ. ואפילו בשעת תשמיש, היו עושים במחשך, כי כל כוונתם היתה לשם שמים, להוליד זרע קודש, ולא לשם תאוה. זו תמצית השיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- שופך דם האדם באדם

מהו שופך דם האדם באדם? הוא המלבין פני חברו, שהוא שופך את דמו בתוכו, מבלי להוציאו אל החוץ. תחילה עולה האדם לראשו והוא מאדים, אחר כך יורד הדם משם ופניו מלבינים. קצת על איסור המלבין פני חברו ברבים שהוא כשופך דמים ממש.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- מידת הבטחון של אברהם אבינו

למה ניצל אברהם אבינו מכבשן האש? למה הרן לא ניצל כמותו? מה ההבדל ביניהם. קצת על מידת הבטחון של אברהם אבינו בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- לשמור לעל לשון נקיה

הקב"ה נזהר בתורה לומר "מן הבהמה אשר איננה טהורה". הקב"ה לא רוצה לומר "טמאה". למה? כדי ללמדנו שצריך לשמור על לשון נקיה איפה שרק אפשר, ולהימנע מלהוציא דבר מגונה מן הפה, ובפרט נבלות הפה שהוא עוון נורא. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- למה צריך להקדים בתפילה?

כשיצא נח מן התיבה וראה שחרבו פני האדמה אמר "רבונו של עולם, נקראת רחום, היה לך לרחם על עולמך". אמר לו הקב"ה "רועה שוטה שכמוך, עתה נזכרת?! למה לא התפללת על זה כבר כשאמרתי לך לבנות תיבה?!". מכאן שצריך אדם להקדים בתפילה. זאת ועוד בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נח- למה צריך הפרדה בין נשים לגברים?

מצינו בפרשת נח מפורש בפסוקים שנכנסו אל התיבה האנשים לחוד והגברים לחוד. נמצא שכבר בעת ההיא הקפידו הצדיקים על גדרי הצניעות. למה בכלל צריך הפרדה בין נשים לגברים? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑