פרשת ויגש- כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו

יוסף התוודע אל אחיו. מטבע הדברים הם חששו שירצה לנקום בהם על מעשיהם שמכרוהו לישמעאלים ומשם למצרים. אבל יוסף אינו כועס עליהם כלל. אינו רוצה לנקום בהם. הוא אפילו מקבל אותם אצלו ודואג להם ומאכילם ומשקם. כי הוא יודע שהכל מאת ה' כיוון שנתחייב בזה, ולא הם שהזיקוהו, אלא היו רק כמקבל בידיו של הקב"ה. וגם, קצת על הנהגתו של דוד המלך בעניין הזה, שהיה מעביר על מידותיו, וזה היה שבחו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- אם אדם לא עוסק בקירוב רחוקים אינו רואה פני שכינה

אפילו אם האדם צדיק ומדקדק בכל המצוות, כל זמן שאינו משתדל להשיב הבנים האובדים אל אביהם שבשמים, מוכח שאינו עושה אלא לתועלת עצמו, ולא לכבוד ה', שאם היה אוהבו- היה משתדל להאהיב עליו את הבריות, וכיוון שאינו עוסק בקירוב רחוקים מוכח שאינו אוהב את ה' באמת. קצת על החיוב הזה שיש על האדם לעסוק בקירוב רחוקים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת ויגש- מצוה גדולה להיות בשמחה של מצוה

כולם יודעים שמצוה גדולה להיות בשמחה. אבל האמת היא, שבזמן שהשמחה לא לשם שמים, שאינה שמחה של מצוה או לכל הפחות שמחה שגורמת מצוה, אפשר שתחשב לעבירה. ועל מה יש לאדם לשמוח יותר מכל בעולם הזה? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- סוד הגאולה

לפעמים אדם מתפלל ואינו רואה ישועה. לפעמים הוא פונה לחברים שיעזרו לו והישועה מאחרת. לפעמים הוא מנסה כל כך הרבה בכל מיני דרכים ולא מצליח. ולפעמים רק אחרי הרבה כשלונות הוא מצליח. מה הדבר מלמד אותנו? מתי באמת באה הישועה? מתי באמת תבוא הגאולה? וגם, מה הקשר בין פרשת השבוע לחג החנוכה? צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- כמה באמת עסקת בתורה?

יש אדם לומד תורה שעה ביום. הוא בטוח שבזה הוא יוצא ידי חובתו. נכון שאם אין לו הזדמנויות אחרות ללמוד תורה אז זוהי מעלה גדולה שהוא לומד תורה שעה ביום. אך אם יש לו פה ושם כמה דקות פנויות, חייב שגם בהן יעסוק בתורה ולא יבטל רגע. יותר מזה, צריך גם את כל מעשיו הגשמיים שיכוון לשם שמים, ואז גם הם עולים לו למניין. כך חייב אדם למלא את ימיו בתורה מצוות ומעשים טובים. שאם הוא לומד תורה רק שעה ביום, הלא אחרי חמישים שנה אין לו בידו אלא שנתיים ימים. שנתיים מתוך חמישים שנה. וזה לא הרבה. צפו בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ-חלומות פרעה ומפגשו עם יוסף

פרעה חולם חלום. ותפעם רוחו. שר המשקים מספר לו על יוסף הצדיק שהוא מומחה בפתרון חלומות. יוסף הצדיק מגיע לפני פרעה ופותר לו את חלומותיו. בשיעור שלפניכם תלמדו קצת אודות פתרון חלומות. מהם חלומות שווא ומהם חלומות נבואה. וגם, איך אדם צריך להתייחס לחכמתו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת מקץ- גם העונש הוא לטובה

לפעמים הצדיק רואה שאדם חייב בעונש מן השמים. מה עושה הצדיק? מתנכר אליו! מייסר אותו! הוא יודע שכל דין שיעשה בו בעולם הזה, הוא במקום עונש לעולם הבא, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. כבר לא צריכים לדון את האדם בבית דין של מעלה ולהענישו. נמצא הצדיק עושה לטובתו, לחסוך ממנו את עונש העולם הבא. ולא רק הצדיק. גם הקב"ה לפעמים מעניש את האדם בעולם הזה כדי למנוע ממנו את עונש העולם הבא. ואז האדם מגיע לעולם הבא זך וטהור ויושב במחיצתם של צדיקים. איפה למדים זאת בפרשתנו? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- טוב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים

תמר נישאה לער ולאחר מיתתו נמסרה לאונן לייבום. לאחר שגם אונן מת רצתה להימסר ביד אחיו שלה לייבום, אך יהודה מנע זאת ממנה. משראתה זאת כיסתה פניה ובאה לפני יהודה שישכב עמה וייצא ממנה זרע קודש. בתמורה לקחה ממנו את חפציו. יהודה לא הכירה כי כיסתה פניה. לאחר שהתברר שהיא הרה ממנו באו ליהודה ואמרו לו זנתה תמר כלתך. אמר יהודה הוציאוה ותישרף. עמדה לפני יהודה ולא רצתה לביישו ברבים ולומר ממך אני הרה. במקום זאת הראתה לו את חפציו ואמרה לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה. אמרה אם יודה מוטב, ואם לאו אלך לשריפה, ובלבד שלא אלבין פניו ברבים. מכאן אמרו חכמים "טוב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים". מסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת וישב- פגם הברית

ער ואונן מתו גם שניהם באותו עוון. פגם הברית. העוון החמור שבתורה. לפניכם שיעור קצר על הנושא החשוב כל כך ועל גודל הפגם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑