פרשת בשלח- התנאה לפניו במצוות

כתוב בתורה זה אלי ואנוהו. דרשו חכמינו זכרונם לברכה- ואנוהו- התנאה לפניו במצוות. אם אדם משקיע את מיטב כספו בדברי הרשות, כל שכן שצריך להשקיע את מיטב כספו במצוות. לנאותן ולייפותן שיהיו בתכלית ההידור. אם הוא עושה כן בדברי הרשות אך במצוות הוא מקמץ, הוא עתיד ליתן על כך את הדין. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- מה עושים כשלא מרגישים את מתיקות התורה?

לפעמים אדם לומד תורה והיא מרה לו כלענה. הוא לא מצליח להרגיש את מתיקות התורה. האמת שמי שזכה אי פעם להרגיש את מתיקות התורה יודע שאין עונג יותר גדול מזה. אבל מה יעשה אדם שלא מרגיש את מתיקות התורה? איך יזכה לה? יש לכך תשובה אחת ויחידה והיא נמצאת בפרשתנו. צפו בשיעור הבא ואולי בעזרת ה' גם אתם תזכו לחוש את מתיקות התורה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- לא כל שמחה מותרת

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ביום הגאולה. אז ישיר משה. אז- לעתיד לבוא. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז ולא עתה. שעתה, בשעה שבית המקדש חרב, אסור לנו שנמלא שחוק פינו, אסור לנו שנהיה בשמחה גמורה, כי גם בשמחה אנו צריכים לזכור את חורבן בית המקדש. לכן אנו אומרים ביום השבת שהוא יום של שמחה, "והגם שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו". שאפילו בזמן שמחה צריך שנזכור את החורבן. מי שזוכר את החורבן, הוא נעשה שותף בצערו של הקב"ה על שהחריב את ביתו בעוונותיהם של ישראל. אך מי שהוא שמח שמחה גמורה בלי לזכור את החורבן, ומתהולל ושוחק, הוא כאומר להקב"ה אז מה אם ביתך חרב? אני שמח. על שמחה כזאת עתיד אדם להיענש, ואם כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בנחמתה, אזי כל שאינו מתאבל אינו זוכה. קצת על גבול השמחה המותרת בזמן הזה, ועל השמחה השלימה שתהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה, וגם על הלכות שירים בזמן הזה. מצוה גדולה להיות בשמחה, כולנו יודעים זאת, אבל דווקא כשהיא שמחה של מצוה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- אמונה זה לעשות את המצוות גם אם נראה שמפסידים מכך!

בני ישראל עומדים על שפת הים. ים לפניהם מצרים אחריהם. אנא יבואו אנא ילכו? הם מתייראים, זועקים, ה' אומר למה מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו! שייכנסו אל תוך הים באמונה. הם חוששים להיכנס עד שנכנס נחשון בן עמינדב ראש שבט יהודה ואז כולם נכנסים אחריו. בסיפור זה של קריעת ים סוף יש מוסר גדול על עניין האמונה. מהי אמונה אמיתית? איפה נמדדת האמונה? ואיך למדים זאת מפרשת השבוע? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- הסיבה לכל הצרות- דיבורים בבית הכנסת

ה' יילחם לכם ואתם תחרישון. בכל דבר שהשטן עומד לקטרג על ישראל הקב"ה נלחם כנגדו לומר בכל זאת הם טובים מן האומות. אך כאשר בני ישראל מדברים בבית הנכסת דברים בטלים, בזה הקב"ה כבר לא יכול להלחם עבורם לומר שהם טובים מן האומות, כי האומות לא מדברים בבתי התיפלה שלהם. לכן ה' יילחם לכם, אימתי? בזמן שאתם תחרישון, שלא תדברו בבית הנכסת ובבית המדרש. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- למה פרעה רדף אחרי בני ישראל לאחר ששחרר אותם?

מצינו שפרעה שלח את בני ישראל מארצו. לא עבר זמן רב והוא שב לרדוף אחריהם. הקב"ה הקשה את לבו בכוונה כדי שירדוף אחריהם כדי להטביע את המצרים בים ויראו כולם את גדולתו. אבל יש כאן גם לימוד נוסף. לימוד על יצר הרע. שפרעה כידוע משול ליצר הרע. מה אם כן יש לנו ללמוד מכך? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בשלח- הפרנסה מן השמים

כולם בתוך תוכם יודעים שהפרנסה מן השמים. הרי כמה פעמים השתדלו כל כך ולא השיגו את הפרנסה. כמה פעמים כל חכמתם לא עזרה להם להשיג את הפרנסה. כמה פעמים רצו ללכת לעבוד כדי להתפרנס ומן השמים דאגו שיהיו חולים ולא יוכלו לצאת מהבית. ברור אפוא שבלתי עזר ה' הפרנסה אינה מצויה. אך לאמיתו של דבר זה הרבה יותר מזה. כי הפרנסה כבר קצובה לאדם מראש השנה לכל השנה כולה. הוא אמנם צריך השתדלות, אבל אם ירבה השתדלות יותר מדי זה לא יועיל לו. מה שיכניס מכאן יכול לצאת משם. בסוף לא יישאר בידו אלא מה שקצוב לו מן השמים. כי הקב"ה הוא הקובע כמה פרנסה תהיה לאדם. הוא יכול להיות מלומד ומשכיל ובכל זאת עני. אחר יכול להיות סכל וטיפש ובכל זאת עשיר. הכל כבר נקבע מן השמים. וגם אם יחשוב אדם שיעבוד גם ביום השבת ויוכל להוסיף, זה הבל הבלים, ובמה שיוסיף על ידי כך לא יראה סימן ברכה לעולם. כל זה ועוד מבואר היטב בפרשת המן. צפו בשיעור הבא. הפרנסה מן השמים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- מכת חושך והגאולה השלימה

מכת חושך במצרים. וימש חושך. חושך שיש בו ממשות. אפשר למשש את החושך. אבל לכל בני ישראל היה אור במושבותם. הפלא הגדול שרואים בכל עשר מכות. המכות באות על המצרים ומדלגות ופוסחות על בני ישראל. למה היתה מכת חושך? למה מתו הרבה מישראל במכת חושך? למה ימותו רבים מישראל במכת חושך העתידה להיות באחרית הימים? מי לא יזכה לגאולה השלימה? כל התשובות בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בא- ההוכחה

ישנה הוכחה אחת יותר חזקה מכל לכך שבאמת היו מכות מצרים. ישנה הוכחה אחת יותר חזקה מכל שבאמת התרחשה יציאת מצרים. ישנה הוכחה אחת יותר חזקה מכל שה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו. מהי אותה הוכחה? את זאת תגלו בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑