פרשת תולדות- אתה יודע מי היה אבא שלי?

יש אדם שאינו צדיק ואינו קרוב להיות צדיק, אבל הוא משתבח באבא שלו, "אתה יודע מי היה אבא שלי? איזה צדיק היה?". זה לא משנה מי היה אבא שלך. זה משנה מי אתה ומה מעשיך. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- ויתרוצצו הבנים בקרבה

לאחר תפילות יצחק ורבקה, רבקה מתעברת. היא מרגישה שהעובר שלה רוצה לצאת פעם לבית המדרש ופעם לבית עבודה זרה. היא מודאגת מאד מכך. למה? מה יש לנו ללמוד מכך? ולמה נחה דעתה אחרי שהבינה שיש לה שני עוברים ולא עובר אחד?

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- מעשה הברכות של יצחק

יצחק אבינו מצווה את עשו להכין לו מטעמים כדי שיקבל ממנו את הברכות. רבקה שומעת ומבקשת מיעקב שיקדים את עשו. יעקב קיבל את הברכות ומיד כשיצא משם נכנס עשו. אם עשו היה מגיע רגע אחד קודם ייתכן שהדבר היה מתגלה ויעקב אבינו לא היה מקבל את הברכות. אך כיוון שהברכות היו מיועדות ליעקב, לפיכך זימן הקב"ה שעשו ייכנס רק אחרי שיעקב יתברך מפי יצחק, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- למה יעקב לקח לעשו את הבכורה

מצינו שיעקב אבינו לקח לעשו את הבכורה ואת הברכות התלויות בה במרמה. רש"י כותב בחכמה. והאמת, לפי הדין היתה הבכורה והברכות של יעקב. הרי עשו מכר לו את הבכורה. ויבז עשו את הבכורה. יעקב אבינו לא לקח דבר שלא היה שייך לו! להוציא מלב הטועים האומרים שיעקב אבינו לקח דבר שאינו שייך לו. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- למה אהב יצחק את עשו?

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו. למה אהב יצחק את עשו? איך התכוון יצחק להועיל לעם ישראל לעתיד לבוא בזה שאהב את עשו? ומה יש לנו ללמוד מכך? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- אין אדם לוקח אשה אלא לדעתו

לפעמים אדם רוצה לישא אשה וקרוביו מתנגדים שייקח את האשה אותה הוא רוצה. פרשתנו מלמדת שהאדם צריך לקחת את האשה שהוא רוצה ולא לשמוע בקול אחרים. אמנם הוא צריך לוודא שמידותיה טובות ויש לה יראת שמים, אבל בסופו של דבר הוא המחליט, ועל קרוביו לקבל זאת. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת תולדות- איפה רמוזים שלושה בתי מקדש בתורה?

כבר לפני יותר משלושת אלפים שנה רמזה לנו התורה על שלושה בתי מקדש העתידים להיות ועל הסיבות שבגללן נחרבו שני בתי המקדש הראשונים ועל כך שבית המקדש השלישי לא ייחרב. איפה זה נמצא בפרשת השבוע? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת חיי שרה- אוהב כסף לא ישבע כסף

מה עפרון אמר באזני בני חת ומה אמר באזני אברהם? כיצד הפסיד עפרון 600 שקל כסף בגלל החמדנות שלו? מה יש לנו ללמוד מכאן לעניין תאוות ממון? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת חיי שרה- ניצול הזמן

ואברהם זקן בא בימים. מלמד שהיו ימיו מלאים בתורה מצוות ומעשים טובים. קצת על מעלת ניצול הזמן בשיעור שלפניכם. צפו.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑