פרשת לך לך- המלחמה בדרום

ישמעאל נקרא פרא אדם. אנחנו רואים זאת כיום. אותם פראי אדם אינם בוחלים בין נער לזקן, נשים וטף. הם חיים על חרבם. אך יש בישמעאל תכלית טובה. והיא לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים. אם יעשו כן, הם ינצלו מידו. איך זה עובד? ואיך זה קשור לפרשה שלנו? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- הרחק משכן רע!

לוט בחר לו לשבת בסדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד. ובגלל שישב עם רשעים כמעט נספה בעוונם. אם לא שהקב"ה הצילו בזכות אברהם דודו. באמת אמרו חכמים "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע". יש לנו להתרחק מן הרשעים, לא להלך בעצתם, ולא לעמוד בדרכיהם, ולא לשבת במושבותיהם. אפשר לקרבם, אבל לא להתקרב אליהם. רק כך ישמור אדם את עצמו שלא יתקלקל מהשפעתם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- איך לברוח מן הכעס?

הכעס היא מידה רעה להחטיא בני אדם. בשעה שאדם כועס נשמתו הקדושה מסתלקת ממנו. בחלל הריק שנוצר נכנסים כוחות הטומאה ואז כל מיני גיהנם שולטין בו. הם גורמים לו לעשות דברים שהוא לא רוצה. דברים שאחר כך הוא מצטער עליהם. לפיכך הכעס הוא דבר מגונה. אבל איך בורחים ממנו? לפניכם עצה מעולה להינצל מן הכעס. צפו בשיעור הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- גבר מחזיר נשים בתשובה, איפה נשמע דבר כזה?!

"ואת הנפש אשר עשו בחרן". רש"י מבאר שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. ולא כהיום הזה שכולם מתערבבים עם כולם. גברים שמופיעים בפני נשים להחזירן בתשובה. איפה נשמע כדבר הזה? מוסר חשוב מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לעשות בלי לשאול שאלות

הקב"ה מצווה את אברהם "לך לך… אל הארץ אשר הראך". ככה. בלי מטרה. בלי תכלית. לך ואני כבר אראה לך לאן. ומיד אברהם קם והולך. הוא לא שואל שאלות. הוא לא מקשה קושיות. כי כשהקב"ה מצווה חייבים לעשות. בלי לשאול שאלות.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לעשות תשובה ברגע האחרון

תרח, אביו של אברהם אבינו, היה מייצר ומוכר פסלים לעבודה זרה, אבל מצינו בפרשה שלנו שתרח עשה תשובה בסוף ימיו וזכה לחיי עולם הבא. הכין למדים זאת בפרשה? ומה יש לנו ללמוד מכך? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לפום צערא אגרא

אמרו חכמים "לפום צערא אגרא"- לפי הצער כך השכר. איך זה קשור לפרשת לך לך ומה המוסר שיש ללמוד מכך? קצת על עניין זה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- מעלת הקורבנות

אברהם שואל את הקב"ה "במה אדע כי אירשנה?" איך אדע שיהיו בני יורשים את הארץ? שמא יחטאו בני ותתבטל ההבטחה? מיד מרמז לו הקב"ה על הקורבנות. שאף אם יחטאו- יבואו הקורבנות ויכפרו. והיום שאין בית המקדש קיים ואין קורבנות מה מכפר לנו? התשובה בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- מי קובע איזה שם לקרוא לתינוק?

בשעה שתינוק נולד ההורים דנים ביניהם איך יקראו לו? מי קובע באמת מה יהיה שמו? האב? האם? האמת היא שאף אחד מהם לא קובע! הקב"ה כבר קבע את שמו עוד קודם שנולד. ובשעה שנולד מעין רוח הקודש נזרקת בהורים והם קוראים לו בשמו. לכן צריך שלא יהיו ההורים מתווכחים על כך. אלא צריך שיהיו מוותרים, ומה שגזר ה' ממילא יהיה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑