מירון בן-חיים- עבד עברי

האדם הוא עבד עברי. אפילו כשכולם עומדים בעבר אחד הוא בעבר השני עובד את ה'. והוא עובד את ה' כמה עשרות שנים, ואם יעשה את עבודתו נאמנה, יזכה לעונג העולם הבא. איפה כל זה בפרשת משפטים? הנה לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- סגולות לכפרת עוון על פי ספר חרדים

ידוע שהתשובה עושה שהקב"ה ימחול על העוונות, אבל אחר שעבר אדם עבירה עדיין עומדים עליו מקטרגים בשמים ודורשים להפרע ממנו, ואז הוא נמסר בידם והם מייסרים אותו, ורק אחר שנפרעו ממנו הם מניחים לו והיא כפרת העוון השלימה (אם לא בעוון חילול השם שצריך גם מיתה). אבל יכול אדם לייסר את עצמו בתענית וכד' ובזה נחסך ממנו ייסורים מלמעלה. ועוד יש כמה סגולות לכפרת עוון שמביא הספר חרדים. הנה לפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- לא תשא שמע שוא

אסור לדבר לשון הרע. אבל אסור עוד יותר לשמוע לשון הרע. כי השומע מלבד שמיעתו הוא גם גורם לאומר שיאמר עוד לשון הרע. לפניכם כמה דברים חשובים שצריך לדעת על זה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- ועשו לי מקדש

בית הכנסת הוא מקדש מעט. האדם גם הוא מקדש. שוכנת בתוכו נשמה אלוקית. אז צריך שיקדש את עצמו שיהיה קדוש כקדושת בית הכנסת וכקדושת בית המקדש.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- ואתה תצוה

אומר הקב"ה למשה "ואתה תצוה"- קודם כל אתה ואחר כך תצוה, היינו שתהיה אתה מתוקן במה שאתה הולך לצוות עליו לפני שתצווהו. הסתכלות האדם על פי התורה צריכה להיות עם עצמו פנימה. שיעשה תמיד חשבון נפש אם הוא עצמו מתוקן- לפני שהולך לתקן את אחרים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- בצדק תשפוט עמיתך

טבע האדם שאם רואה אדם אחר עושה מעשה שנראה לא ישר הוא מיד שופט אותו לחובה. אבל התורה מצווה דווקא להצדיק מעשיו ולשפוט אותו לזכות. הלא כמה פעמים אנו שופטים לחובה ובסוף מתברר שהמעשה לא היה בדיוק כמו שחשבנו. לפיכך אמרה תורה "בצדק תשפוט עמיתך". שתשפוט אותו לכף זכות. אך לא את כל אחד צריך לשפוט לכף זכות, רק את "עמיתך", עם שאתך בתורה ומצוות, ולגבי השאר ראוי לשאול חכם איך להתנהג.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- אל תהיה המן

טבע האדם שהוא מתלונן כל הזמן על מה שחסר. אבל הוא שוכח לשמוח במה שיש. היה אחד שהיה לו הכל, עושר וכבוד בלי סוף, אבל רק בגלל שיהודי אחד לא השתחווה לו הוא אמר "וכל זה איננו שווה לי". זה נקרא להיות המן. לא לומר תודה על מה שיש, אלא להתלונן על מה שאין. יש לך כל כך הרבה דברים אחרים, תשמח בהם. לא, הוא לא מוכן, הוא פשוט רוצה להתבכיין. איזה חיים מסכנים יש לאדם כזה. הוא כל הזמן עסוק ב"לבכות" ואף פעם לא מרוצה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

הרב סגל- מבוא לחינוך

לפניכם סרטון עלילתי קצר המייצג התמודדות מסוימת בתחום חינוך ילדים ולאחריו תקציר הרצאה של הרב סגל בנושא דגשים בחינוך מול האתגרים בימינו. צפייה מועילה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑